Skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli

De nye miljøzoneregler betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. Der indføres samtidig digital kontrol af ordningen baseret på automatisk aflæsning af nummerplader.

Ingen bøder før 1. oktober

De første tre måneder vil der ikke blive udsted bøder til køretøjsejere, der overtræder reglerne. Der vil i stedet blive givet en advarsel. Først fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol.

For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på 3,5 tons eller derover gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

  • Trin 1: Fra 1. juli 2020 - Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. *
  • Trin 2: Fra 1. juli 2022 - Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Som det gælder under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

*Ny lov om digital håndhævelse af miljøzoner, som skal behandles i folketinget, foreslår at undtage Euro 5- og EEV-tunge køretøjer fra dette trin.