Affald skal skabe mere samarbejde og flere arbejdspladser

Den offentlige debat om affald har hidtil primært kredset omkring de private husholdningers sortering og genanvendelse af affald, men i udkastet til affaldsplanen, som byrådet i slutningen af marts sendte i offentlig høring, er der lagt op til, at virksomhederne også spiller en væsentlig rolle.

Fremover skal affaldet i langt højere grad kunne indgå direkte i virksomhedernes produktion og skabe et cirkulært kredsløb. I dag er der flere eksempler på, at hvis affaldet bliver opdelt i mindre kategorier, så er der en efterspørgsel på det hos virksomhederne.

F.eks. bliver printerpatroner afsat til direkte genbrug, tegl bliver knust og brugt til tagjord, og byggematerialer er en efterspurgt ingrediens til fliser og beton.

”Allerede i dag har vi gode eksempler på, at det giver stor værdi, at virksomheder og genbrugsstationer samarbejder. Det skal vi have endnu mere af,” siger Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Nye forsøg med samarbejder

I forslaget til affaldsplanen er der lagt op til, at udvalgte virksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner forsøgsvis samarbejder omkring affald på nye måder. Målet er, at ti forskellige typer affald fra genbrugsstationerne skal enten genanvendes eller genbruges i perioden 2021 – 2026.

Den nye affaldsplan skal således understøtte innovative miljøer, hvor iværksættere og virksomheder kan arbejde med udvikling af nye metoder til genbrug og genanvendelse af forskellige affaldstyper. Det vil udvide mulighederne for, at virksomheder kan genanvende flere materialer og være med til at skabe nye arbejdspladser.

”Når vores håndtering af affald bliver en fordel for erhvervslivet og iværksættermiljøet, så synes jeg, at vi har skabt noget unikt. Hvis affald kan være med til at skabe vækst i kommunen, så skal vi udnytte det,” siger Bünyamin Simsek.

Planen er i høring indtil 8. juni 2021.