Antallet af ansøgninger eksploderer

Afløserne for ferierejser, fodboldklubber og restaurantbesøg er tilsyneladende ny-, om- og tilbygninger. I hvert fald har Teknik og Miljø oplevet en kraftig stigning i antallet af ansøgninger inden for især den kategori, ligesom rigtig mange også skal have bygget nye udhuse, garager og orangerier.

Vi ser fortsat en stigning i antallet af store byggeprojekter i Aarhus. Inden for det seneste år er det dog især inden for enfamiliehuse og simple konstruktioner, vi har set de virkelige store stigninger i antallet af ansøgninger,” siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg.

Indkøringsperiode

For at håndtere den stigende efterspørgsel på byggetilladelser har Teknik og Miljø udvidet staben af byggesagsbehandlere den seneste tid. Alligevel vil det en overgang kunne mærkes, at der er pres på afdelingen.

”Der er en naturlig indkøringsfase, hvor nye medarbejdere ikke kan behandle sagerne lige så hurtigt, som vores erfarne medarbejdere kan. Men de er virkelig dygtige, og de kommer hurtigt efter det," siger Ann Hamborg og håber, at der både vil være forståelse og lidt tålmodighed at hente hos ansøgerne.

”Der er ingen tvivl om, at vi gør, hvad vi kan – også med opgradering af afdelingen, men det er klart, at så massiv en stigning sætter sine spor i en overgangsperiode."
Hun understreger, at man som ansøger også selv har betydelig indflydelse på sagsbehandlingstiden.

”Jo flere ting, der er i orden fra start, jo lettere går processen.

Godt med

Til trods for stigningen i antallet af ansøgere, så holder Teknik og Miljø i Aarhus generelt sagsbehandlingstider på et tilfredsstillende niveau. I samtlige fem ansøgningskategorier ligger sagsbehandlingstiden under eller lige omkring de nationale servicemål. Inden for kategorierne Etagebyggeri – bolig og Etagebyggeri – erhverv ligger sagsbehandlingstiderne endda markant under de nationale mål.

”Her har der været høj aktivitet gennem flere år, og derfor er mængden af ressourcer også tilpasset efterspørgslen. Samtidig mærker vi, at når flere bruger forhåndsdialogen og får afklaring om tingene, så glider sagsbehandlingen betydeligt lettere og dermed også hurtigere,” forklarer Ann Hamborg.