Rådmand lover plan for trafikken under anlæg af Marselistunnel

Regeringens beslutning om at støtte planerne for en tunnel under Marselis Boulevard har efter mange års stilstand givet håb om, at der nu endelig sker noget på det område.

”Vi er alt for længe blevet holdt hen, så det er på tide, at der nu kommer støtte fra staten. Mit vigtigste fokus vil nu – ud over at få den sidste finansiering på plads og komme i gang med anlægsarbejdet så hurtigt som muligt – være at arbejde med en plan, der skal sikre, at trafikken også kan afvikles fornuftigt de år, det tager at få tunnelen i jorden. En af måderne at gøre dette på er - gennem hele anlægsperioden og på det meste af strækningen - at opretholde to vejbaner til færdsel. Men det er ikke nok,” siger rådmanden.

Han har svært ved at forestille sig, at trafikken kan glide uden de store problemer, hvis ikke der bliver gjort noget drastisk for at hjælpe trafikanterne under anlægsperioden. Og her kan en af løsningerne være at forlænge Værkmestergade fra Ringgadebroen og helt ud til Åhavevej.

”Den vej vil i første omgang kunne fungere som en vigtig aflastningsvej. Men den vil naturligvis også kunne anvendes, når tunnelen står færdig og også være en gevinst for fremkommeligheden i midtbyen i mange år fremover. De bilister, der ankommer fra motorvejen i sydbyen, vil få en direkte vej til midtbyen."

Pengene til en sådan forlængelse er ikke på plads, så Bünyamin Simsek beder om byrådets opbakning til at sætte penge af til dette projekt. Så lover han til gengæld en hurtig planlægning og anlæg af vejen.

I forbindelse med regeringens udmelding om statslige trafikale prioriteringer og investeringer de kommende år, noterer rådmanden også med tilfredshed, at der nu er udsigt til seks spor på E45 fra Vejle til Aarhus N.

”Der er ingen tvivl om, at Marselistunnellen og udbygningen af E45 vil være med til at styrke det aarhusianske erhvervsliv i årene fremover. Vi får bedre fremkommelighed, og som en ekstra bonus vil projektet desuden forbedre forholdene for ikke alene tung trafik, men også for gående, cyklister og den kollektive trafik. For ikke at tale om den trafikstøj, som vil blive fjernet på strækningen. Endelig er der også udsigt til et løft af den kollektive trafik, som også vil hjælpe på både fremkommelighed og gøre hverdagen lettere for mange i Aarhus,” forudser rådmanden.