Nu tager det igen længere tid at behandle byggesager

Konsekvenserne af at byrådet under årets budgetforhandlinger valgte ikke at forlænge ordningen, der gav penge til og opprioriterede kommunens byggesagsbehandling, er nu begyndt at vise sig. I øjeblikket overholder byggesagsafdelingen kun servicemålene i halvdelen af opgaverne.

De ekstra bevillinger fra byrådet havde ellers betydet, at sagsbehandlingstiderne gennem de seneste par år var blevet bragt betragteligt ned.

Men med ophøret af den midlertidige opprioritering af byggesagsområdet har det været nødvendigt at skære ned i antallet af medarbejdere, og det kan nu ses i form af længere sagsbehandlingstider.

Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at mindske generne for erhvervslivet og borgerne, men det kan ikke undgås, at det vil kunne mærkes. Vi opfordrer virksomhederne til at fastholde forhåndsdialogerne i de større, komplicerede sager, fordi det vil spare tid. Det er et arbejde, vi prioriterer, så der ikke f.eks. bliver lavet tegninger af noget, som så skal laves om senere
Områdechef Ann Hamborg, Byggeri

Teknik og Miljø arbejder på at tydeliggøre konsekvenserne i håb om igen at skaffe yderligere bevillinger til området.

Det håber vi naturligvis lykkes, men det vil tage tid at få oplært nye medarbejdere, og jeg kan være bekymret for, hvor hurtigt vi kan rekruttere nye. Så vi må desværre indstille os på, at sagsbehandlingstiderne vil stige endnu mere i den kommende tid
Ann Hamborg

Filarkivet

Også henvendelser om aktindsigt i filarkivet tager i øjeblikket længere tid end normalt. Et datalæk i efteråret, hvor nogle borgeres cpr-numre blev offentligt tilgængelige, betød, at mange byggesager af sikkerhedsmæssige årsager er blevet låst efterfølgende. Det høje sikkerhedsniveau har også ramt en række sager, som ved et nærmere eftersyn ikke indeholder personfølsomme oplysninger, men lige nu skal dette vurderes individuelt i hver eneste henvendelse, før sagen kan gøres offentligt tilgængelig.

Mange erhvervsdrivende bruger filarkivet til at gå ind i tidligere byggesager for at se, hvordan de selv skal strukturere dem, og hvad der er godkendt på ejendommen. Men i øjeblikket er der flere måneders ventetid.

Byggeafdelingen forventer, at det med tiden bliver bedre, men virksomhederne må forvente en lang overgangsopgave.

Vi kan kun opfordre til, at man forsøger at finde tegninger andre steder. Det hjælper ikke at ringe til vores callcenter, de kan intet stille op
Ann Hamborg