Rådmand: Deltag i høringsproces om havneudvidelsen

Flere end 1600 høringssvar fra erhvervsliv og borgere viser, at der er stor interesse for at påvirke beslutningen om at udvide Århus Havn. Den anderledes høringsproces, som nu gennemføres, omfatter blandt andet arbejdsgrupper med erhvervslivet, eksperter og borgere samt to konferencer, der skal samle op på arbejdet undervejs.

"Vi har en stor og vigtig opgave foran os i de kommende måneder. Vi skal sikre, at alle stemmer bliver hørt, og at de svære dilemmaer kommer på bordet. Her spiller erhvervslivet en vigtig rolle som interessent i forskellige sammenhænge.

Han understreger, at han er tilhænger af, at Aarhus Havn også i fremtiden kan bidrage til velstand, udvikling og udfoldelsesmuligheder, og at det skal ske i samhørighed med resten af byen.

Nuancerede holdninger

Han peger på, at holdningerne til havneudvidelsen i erhvervslivet er meget nuancerede, og at det er vigtigt at få dette gjort tydeligt.

”Den foreløbige debat, hvor f.eks. Salling Group og Arla har indtaget en kritisk holdning til udvidelsen, viser om noget, at vi er nødt til at få afdækket alle hjørner i denne komplekse sag. Det er en af de største beslutninger om byens fremtid, vi skal træffe her, og det skal gøres med åbne øjne og med afdækning af alle aspekter,” mener Steen Stavnsbo.

Han peger på, at selvom rigtig mange allerede nu har indgivet et høringssvar, så er det ikke for sent at blande sig i den fremtidige proces med deltagelse i arbejdsgrupper og på konferencerne.

”Erhvervslivets stemme er vigtig i denne proces, og vi skal turde snakke åbent om det legitime i at have forskellige holdninger. Og så skal debatten gerne styre os hen mod den rette beslutning. Den rette beslutning for byen, for erhvervslivet, for borgerne. En beslutning vi alle kan leve med i fremtiden.”