Udsigt til p-pladser reserveret til erhvervslivet

Der er måske snart hjælp på vej til håndværkere og andre i gulpladebiler, der hver dag kan bruge lang og dyrebar arbejdstid på at finde en parkeringsplads tæt på arbejdsstedet. Aarhus Byråd behandler inden længe parkeringsredegørelsen for 2021, der blandt andet viser, at mange erhvervsdrivende og håndværkere oplever store parkeringsudfordringer i byen. Teknik og Miljø opfordrer i parkeringsredegørelsen byrådet til at etablere erhvervsparkeringspladser i en toårig forsøgsperiode.

Vi skal fortsætte med at udvikle og forbedre Aarhus, og derfor forsøger vi hele tiden at gøre det nemmere for erhvervsdrivende at arbejde og drive forretning i vores by. Her kan erhvervsparkering gøre en forskel. Jeg har en klar formodning om, at byrådet stemmer for etableringen af erhvervsparkeringspladser, og så vil jeg se frem til den kommende dialog med erhvervslivet, der skal sikre, at vi får etableret parkeringspladserne de rigtige steder
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø

Hvis byrådet beslutter at etablere erhvervsparkeringspladser, vil Teknik og Miljø klarlægge, hvor i byen der oftest holder erhvervskøretøjer parkeret i dagtimerne. Herefter bliver Erhverv Aarhus og Aarhus Håndværkerforening inviteret til dialog om etableringen af erhvervsparkeringspladserne. Teknik og Miljø forventer at kunne starte dialogen inden sommerferien 2022, og de første erhvervsparkeringspladser forventes at kunne være klar til brug sidst på året.

Opsætning af skilte

De mulige erhvervsparkeringspladser bliver etableret ved, at der opsættes skilte, som viser, at pladserne kun må benyttes af gulpladebiler i tidsrummet mellem kl. 7-16 på hverdage. Køretøjer med erhvervslicens vil blive fritaget for yderligere betaling, mens gulpladebiler uden erhvervslicens skal betale timetakst. Der bliver betalingsparkering øvrig tid for alle bilister.

Hvis og når pladserne er etableret, vil Teknik og Miljøs Cityassistenter løbende holde øje med, hvordan de bliver brugt. Bruges de ikke, kan de blive nedlagt og muligvis anlagt i andre områder, hvor der opleves større efterspørgsel. Forsøget forventes evalueret i forbindelse med parkeringsredegørelsen i 2023/2024.

Fakta – toårigt forsøg med erhvervsparkeringsplader: 

Hvis byrådet beslutter at læne sig op ad anbefalingerne fra Teknik og Miljø, bliver følgende vedtaget som en toårig forsøgsperiode:

  • Der bliver etableret parkeringspladser med skiltning, som viser, at gulpladebiler lovligt kan parkere her.
  • Pladsen fungerer som erhvervsplads mellem kl. 7-16 alle hverdage, og det er således kun biler på gule plader, der må parkere på pladsen. 
  • Det er en betalingsparkeringsplads, men erhvervslicensen fritager for yderligere betaling.
  • Der er betalingsparkering øvrig tid for alle bilister.