Erhvervsliv spiller nøglerolle i grøn omstilling

Når en ny klimahandlingsplan forventeligt træder i kraft med indgangen til 2021, bliver det en handlingsplan som i høj grad er afhængig af erhvervslivets indsats for at blive en succes. 90 procent af den resterende CO2-udledning ligger uden for det, som byrådet direkte kan påvirke. Derfor er der behov for, at virksomhe-der og borgere i Aarhus er med til at udvikle byen og omstille produktionen, så den bliver grøn.

”Den grønne omstilling rummer kolossale muligheder for nye forretningsområder for danske virksomheder. Et af planens formål er – sammen med erhvervslivet – at udvikle de muligheder og sikre, at dansk erhvervsliv er med i front af udviklingen. Allerede nu er efterspørgslen på bæredygtige varer og ydelser stor. Den bliver ikke mindre, og derfor skal vi sikre, at vores virksomheder er med på den udviklingsbølge,” siger Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

Kommunen lægger hus til festen

Blandt en række forskellige tiltag er Aarhus som test-og demonstrationsby et af dem, som man forventer kan være med til at styrke danske virksomheder. Kort fortalt går det ud på, at virksomheder får mulighed for at teste og udvikler deres løsninger eller systemer forskellige steder i byens drift.

”Allerede nu har vi gode erfaringer med at stille byen til rådighed i udviklingsprojekter. Det er projekter, der handler om alt fra energirenovering til test af varmepumper i stor skala. I de kommende år bliver der behov for andre vigtige nye teknologier på verdensplan for at løse klimakrisen, f.eks. CO2-lagring. Her har vi en unik mulighed for at hjælpe verden og samtidig udnytte muligheder for forretningsudvikling i Aarhus,” siger rådmanden.

Danske løsninger skal ud i verden

Ud over at kommunen har en interesse i at deltage i test og udviklingsprojekter, er der også fokus på at hjælpe med at skabe afsætningsmuligheder for danske løsninger i udlandet. Indtil nu har arbejdet resulteret i samarbejde med så forskellige lande som Kina, USA, Sydafrika og Indien.

”Som myndighed har vi mulighed for at være med til at validere danske løsninger i udlandet. Erfaringerne viser at når vi sammen med eksempelvis dansk erhvervsliv og udenrigsministeriet går sammen, har vi større mulighed for at styrke især små og mellemstore danske virksomheder som ikke nødvendigvis har samme muskler til eksportarbejdet som de store virksomheder har,” siger klimachef i Aarhus Kommune, Henrik D.H. Müller.

Dermed ikke sagt at de store virksomheder ikke kan være med i arbejdet.

”Vi sigter efter at have en diversitet i vores udviklingsarbejde som både tilgodeser de mindre virksomheder og deres behov samtidig med at vi har mulighederne for at geare indsatsen, så det også er til gavn for de store danske virksomheder,” siger Henrik D. H. Müller.

Fakta:

Den seneste klimaplansperiode har blandt andet realiseret en række udviklingsprojekter og samarbejder. Herunder er et mindre udvalg: