Godt samarbejde gavner miljøet

Når vandstanden stiger i havet, hænger det sjældent sammen med gode nyheder på klimafronten, men det er faktisk tilfældet ved Bassin 7 på Aarhus Ø.

Kanaludgravningerne på Pier 4 er i fuld gang, og i stedet for at køre sandet til depoter uden for byen, har Teknik og Miljø indgået en aftale med Aarhus Havn om at fylde det i Bassin 7 i stedet. Med den løsning skal de i alt 30.000 kubikmeter sand kun transporteres få hundrede meter i stedet for hele vejen gennem byen.

”Det her er et skoleeksempel på, hvordan godt samarbejde skaber bæredygtige løsninger. En løsning, som vil skåne trafikken og miljøet i Aarhus for en unødig stor belastning,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Aarhus Havn har også selv bidraget til opfyldningen af Bassin 7. Deres del af sandet kommer fra sejlrenden, som med mellemrum skal graves ud.