Trafikken på hverdage tilbage på normal

Teknik og Miljø udfører løbende trafiktællinger på de største veje i Aarhus. Det giver et godt overblik over hvilke veje, der er mest belastet, og hvilke tidspunkter på døgnet, at trafikken er tættest. Tællingerne viser også tydeligt, hvilken indvirkning den verserende pandemi har haft på aarhusianernes lyst og behov for at bevæge sig rundt i trafikken.

Siden Mette Frederiksen 11. marts holdt sit opsigtsvækkende pressemøde, der lukkede store dele af samfundet ned, har man kunnet se, at der i begyndelsen var markant færre biler på vejene. Og ikke overraskende, er bilerne vendt tilbage i takt med, at der i løbet af foråret igen blev åbnet op for arbejdspladser, undervisningsinstitutioner, fritidsaktiviteter mv.

Overraskende

Måske lidt overraskende er biltrafikken set over et helt døgn på hverdage tilbage på det samme niveau som tilsvarende måneder sidste år, selvom mange aarhusianere blev slået tilbage til start med den lokale opblussen af covid-19 i Aarhus siden slutningen af juli. Dog er det fortsat tydeligt at aflæse i morgentrafikken, at flere fortsat arbejder hjemme.

”Det er svært at vide præcist, hvorfor biltrafikken set over et døgn er tilbage på samme niveau som sidste år. Men noget kan tyde på, at stramningerne med mundbind og anbefalingerne af at fravælge den offentlige transport i Aarhus Kommune har fået flere til at tage bilen, når de skal ud og handle, til fritidsaktiviteter, osv.,” mener civilingeniør Bent Fredshavn, som bl.a. analyserer trafiktællinger i Teknik og Miljø.

Trafiktællingerne baseret på tal fra tællestationer på seks udvalgte indfaldsveje.