Vi skal sætte retningen de næste mange år

Anlægsplanen handler om de fysiske forhold: Hvor mange skoler skal vi bygge, hvilke vejanlæg er der behov for, og hvordan udbygger vi fritids- og idrætsfaciliteter? Men anlægsplanen handler også om de aktiviteter, der skal udfolde sig i bygningerne, mobiliteten og det liv, der i det hele taget skal kunne leves i Aarhus.

For mig er det afgørende i forbindelse med de forestående drøftelser om anlægsinvesteringer i byrådet at få slået fast, hvor vigtigt det er at investere i fremtidens mobilitet. Hvis ikke vi skal bruge for lang tid i trafikken, og hvis vi fortsat skal være Jyllands økonomiske lokomotiv, så er det nu vi skal handle. Herunder er der ikke mindst brug for massive investeringer i det efterslæb, der er opstået i den kollektive trafik. Det kan være store investeringer på kort sigt, men de mere end betaler sig hjem igen på den lange bane.

Synergier

Samtidig skal vi have øje for de synergier, der findes mellem investeringer i fremkommelighed og det grønne. Derfor bør vi investere i grøn mobilitet ligesom alle vores investeringer bør have et grønt aftryk. Jeg går efter investeringer i klima, som ikke alene skaber forbedringer for aarhusianernes dagligdag men også skaber arbejdspladser.

Der er rigeligt med ønsker og idéer, også flere end hvad der i fællesskab kan findes økonomiske midler til. Byrådet skal derfor prioritere indsatsen i de kommende budgetforhandlinger. Her er det vigtigt at være stolte og ambitiøse – men også både risikovillige og fordomsfrie.

Teknik og Miljø har fremsendt 40 forslag til anlægsplanen. Vi kommer ikke udenom, at der skal investeres i forbedringer af veje og anden infrastruktur, bl.a. ved Ravnsbjergvej, mellem Viborgvej, Søftenvej og Paludan Müllers Vej, og ved at forlænge Værkmestergade, så der kommer en god trafikal forbindelse til det havnetunnel-projekt, der jo i mange år har været Byråds-flertal for at gennemføre.

Udvidelse af Ringvejen

Vi ser også gerne en udvidelse af Ringvejen til seks spor, så der kan skabes plads til en BRT-løsning, altså en løsning med busser i eget vejtracé, samt en BRT-forbindelse mellem Hasle Torv og Tilst. Det er en effektiv måde til at forbedre mobiliteten – og så er det langt billigere end at fortsætte med at udbygge Letbanen med nye etaper. En udbygning af Ringvejen koster godt en halv milliard – og det får man som bekendt ikke meget letbane for.

Samtidig skal vi fortsat forbedre mulighederne for både den cyklende og gående trafik. Det kan være ved etablering af supercykelstier og bedre løsninger for byens rum og pladser, men også ved at styrke indsatsen med hensyn til trafiksikkerhed.

Til at styre det hele på en tidssvarende måde, skal vi have afsat resten af de nødvendige midler til en egentlig trafikovervågningscentral. Det skal ikke bare handle om mobilitet, men om smart mobilitet.

Klimaforhold

Og endelig skal vi tilpasse infrastrukturen til de ændrede klimaforhold. Vi så et eksempel på, hvor galt det kan gå denne vinter, hvor ugelange oversvømmelser tvang mange ud på lange omveje. Vi har således behov for at sikre de vigtigste veje mod oversvømmelser.

Engsøer er en relativt billig og effektiv måde at håndtere stigende mængder regnvand. Vi har konkret peget på Egå og Aarhus ådale og en ny Hede Engsø som muligheder.

Corona

Vi er naturligvis i disse corona-tider opmærksomme på, at det er hårde tider for virksomhederne. Derfor går jeg i forbindelse med anlægsplanen efter at lande projekter, der kan skabe arbejdspladser og aktivitet. Her er infrastrukturprojekter og klimatilpasning yderst relevante områder.

Det grønne element er også centralt for at skabe de gode rammer for livet i Aarhus. Vi peger på behovet for flere grønne områder, både i og udenfor byen. Der skal være flere træer – mange flere træer. Og vi skal sikre, at områderne er tilgængelige og anvendelige for alle.

Det er de beskedne ønsker for de kommende år. Det bliver rigtig godt!

 

Bünyamin Simsek