Virksomheder planter tusindvis af træer i Aarhus

Aarhus Kommune har som mål at være CO2-neutral i 2030 og ønsker en fordobling af kommunens skovareal til i alt 8.000 hektar i samme periode.

”Hvis vi skal være CO2-neutrale i 2030, er vi afhængige af, at private virksomheder hjælper med at rejse skov. Samtidig giver de nye skove borgerne flere rekreative arealer at færdes i. Derfor er jeg meget taknemmelig over den store interesse, virksomhederne viser for at plante træer i vores kommune,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Aarhus Kommune lægger jord til de nye skove og har det faglige ansvar for, at skovrejsningerne lever op til kommunale mål for naturkvalitet og friluftsliv. Kommunen sikrer de bedst tænkelige vilkår for skovenes træer, dyr, fugle og planter ved kun at plante hjemmehørende træarter og etablere vandhuller, søer og lysninger. Desuden får en del af arealerne selv lov til at springe i skov.

Indtil videre har det været landsorganisationen Plant et Træ og den selvejende institution Growing Trees Network Global, der har stået for at koordinere indsamlingsprojekterne og samarbejdet mellem Aarhus Kommune og virksomhederne.

I 2019 og 2020 har Aarhus Kommune underskrevet kontrakt med fem virksomheder om skovrejsning på kommunale arealer:
Blue Energy, Holmris B8, Automester E+, Lidl og Toyota Danmark. Dertil kommer en ny skov finansieret af donationer fra indsamlingsshowet Danmark planter træer. Flere aftaler er i støbeskeen og vil blive offentliggjort løbende via pressemeddelelser, LinkedIn og Facebook.

Ud over skovrejsninger er det også muligt at sætte et grønt præg på Aarhus ved at donere bytræer. Læs mere om projekt 10.000 træer her: https://plant-et-trae.dk/bytraeer-i-aarhus/