Ny vej skal give bedre trafikflow i Aarhus N

Er der noget mere frustrerende end at holde i bilkø få kilometer fra sin destination? I dag er det scenarie desværre hverdag for rigtig mange pendlere i det nordlige Aarhus. Hver eneste morgen holder bilerne i kø på tilkørselsrampen fra Randersvej ned til Paludan-Müllers Vej, som i dag er den mest oplagte vej fra E45 til fx Aarhus Universitetshospital, Businesspark Skejby og Agro Foodpark. 

Kommunen planlægger en ny vejforbindelse mellem Viborgvej, Paludan-Müllers Vej og Søftenvej, som forventes at stå færdig i 2026. Den skal sikre bedre tilkørselsforhold til erhvervsområderne i Skejby og aflaste en række belastede veje i området.  

Den nye vej kommer til at spare pendlerne for en masse frustrationer i morgentrafikken,
siger Bente Døvling fra Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling.  

Hvis pendlerne i fremtiden drejer fra E45 ved Søftenvej og kan tage den nye vej, der vil være en forlængelse af Bredskiftevej, vil de nemlig få en direkte vej ind i Skejbyområdet. 

Mere plads på vejene 

Når en stor del af trafikken flyttes til den forlængede Bredskiftevej, vil det samtidig frigive kapacitet på det øvrige vejnet og give bedre plads til den trafik, som skal videre ind til Ringvejssystemet og midtbyen. 

”Rigtig mange pendlere kommer ind i Aarhus nordfra hver eneste dag. Mange af dem vil få en alternativ rute, og vi forventer, at de vil få oplevelsen af mere plads på vejene,” siger Bente Døvling. 

En anden ting er trafikken på de mange småveje i området, som i dag bliver brugt som smutveje uden om myldretidens trængsel. Her forventer mobilitetsafdelingen også, at der bliver mindre trafik, når propperne på de store veje mindskes.  

Vej danner grundlag for byudvikling 

Vejen planlægges i første omgang anlagt med to spor, og den kommer til at gå gennem det nye byudviklingsområde Marienlyst. Forventningen er, at vejen igennem det nye byområde bliver sænket ift. omgivelserne, og bliver med så få tilslutningsveje som muligt. 

Den nye vej kommer til at give et langt bedre trafikflow og en direkte vej ind til de mange arbejdspladser i Skejby,
siger Bente Døvling.  

Det er vejforbindelsen, der har skabt grundlag for byudvikling af Marienlyst. Den samlede udviklingsplan for området skal indeholde både hensyn til byudvikling, trafik og natur. På kortet nedenfor ses en markering af området ved Brendstrup udpeget til byudvikling samt placeringen af den nye vejforbindelse.