Nyt reglement driller fortsat

Der er bygget meget i Aarhus de seneste år, og 2020 og 2021 er ingen undtagelse, tværtimod. Antallet af indkomne sager steg fra 2019 til 2020 med 14 procent – Teknik og Miljø modtog 5.977 sager, og udviklingen er fortsat ind i 2021. I første halvår af 2021 oplevede Teknik og Miljø en vækst på 15 procent i forhold til året før. Trods den massive vækst i antallet af ansøgninger, behandles langt de fleste sager fortsat inden for fristerne i de nationale servicemål.  

Der er ingen tvivl om, at vi har haft travlt, rigtig travlt, men vi kan følge med. Det skyldes både en dygtig og stabil medarbejderskare, som er udvidet i løbet af det seneste år, og så er vi også hjulpet af, at mange ansøgninger er til simple konstruktioner og enfamiliehuse. De sager er sjældent lige så komplekse og tidskrævende som mange af projekterne midt i Aarhus,
fortæller områdechef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg.  

Reglement udfordrer 

Selvom det nu er et par år siden, BR18 for alvor trådte i kraft, oplever Teknik og Miljø fortsat, at det giver store dele af branchen udfordringer.  

Hensigten med BR18 var, at bygherrerne hurtigere skulle kunne komme frem til afgørelse, og derfor ligger en væsentlig del af dokumentationsarbejdet først senere i processen, når byggerierne skal færdigmeldes. Det kommer bag på mange ansøgere, der fortsat skal have en del hjælp for at komme i mål, forklarer Ann Hamborg om processen.  

Bygherrerne kan ikke få en ibrugtagningstilladelse til byggerier, førend dokumentationsarbejdet er på plads.  

Tilfredsstillende sagsbehandlingstider 

Teknik og Miljø overholder de nationale servicemål inden for alle fem byggesagskategorier. Det gælder altså også for etagebyggeriet – uanset om det er bolig eller erhverv.  

 Cirka 80-90 procent af de sager bliver behandlet inden for de nationale mål for sagsbehandlingstider. Det til trods for vi arbejder i en hurtigt voksende by, hvor kompleksiteten ofte er høj, siger Ann Hamborg.