Stor opgave at få trafikken til at glide i 2035

Opfordringen faldt på Teknik og Miljøs erhvervskonference om udviklingen på boligmarkedet i Aarhus, som blev afholdt 26. august i Blixens. Her blev det understreget, at alle i Aarhus – borgere og erhvervsliv – er afhængige af, at kunne komme hurtigt frem i trafikken. 

Allerede i dag holder vi i kø på de mest trafikerede veje i Aarhus i myldretiden i ekstra 25 minutter. Hvis vi ikke gøre noget ved det, så kan vi med 25 procent flere biler på vejene i 2035 forvente at holde der i 50 minutter. Og investeringerne til at gøre noget ved det kommer ikke af sig selv, så I kan gøre en indsats ved at påpege det, når I er i dialog med politikere og andre, der har indflydelse på udviklingen,
sagde rådmand Bünyamin Simsek til de fremmødte. 

God gang i investeringer 

Han pegede på, at der er god gang i investeringerne i den trafikale infrastruktur i Aarhus, med udvidelsen af Viborgvej, anlæggelsen af den nye omfartsvej, Bering-Beder vejen syd for byen, ny vejforbindelse i sammenhæng med byudvikling i Marienlyst samt ny omfartsvej ved Lisbjerg. Dertil kommer ikke mindst de nye statslige trafikkroner til gennemførelse af Marselisborg-tunnelen til havnen samt udvidelsen af E 45 til seks spor ved Aarhus. 

”Men det er ikke nok. Der skal langt flere investeringer til i de kommende år, hvis ikke vi skal holde længere og længere tid i kø,” sagde rådmanden. 

Ny teknik i signalanlæg 

Chef for Mobilitet og Anlæg i Teknik og Miljø, Trine Buus Karlsen, gennemgik de forskellige trafikinvesteringer og pointerede ikke mindst de muligheder, der ligger i at bruge penge på at gøre den såkaldte trafikcentral i Aarhus færdig. Ved at placerede avanceret måleteknik i lyskrydsene i Aarhus, kan medarbejdere i Trafikcentralen sidde på deres kontor og overvåge, hvor der opstår kødannelser og straks sørge for en bedre afvikling af trafikken. 

Vi har i dag 235 signalanlæg i Aarhus, og 65 af dem har fået det nye udstyr. I de kryds, der har fået den nye teknik, betyder det f.eks., at bilisterne ikke behøver at holde stille, hvis der ikke er krydsende trafik. Så vil de automatisk få grønt,
fortalte Trine Buus Karlsen, chef for Mobilitet og Anlæg.

15 procent hurtigere frem 

Rådmanden her været med til at skaffe ekstra penge til Trafikcentralen, og han mener, at de penge er givet godt ud. 

”Beregningerne siger, at vi kan komme 15 procent hurtigere frem på vejene, når den nye teknik er installeret i alle kryds. Selvom vi skal bruge mange millioner kroner på det, så er det alligevel meget billigere end at bygge nye veje eller udvide eksisterende, så der får vi rigtig meget fremkommelighed for pengene,” konstaterede han. 

Ud over snakken om mobilitet var der på konferencen også fokus på sagsbehandlingstider, klimaneutralitet, bystrategi og helhedsplanlægning.