Flere aarhusianere skal kunne eje sin bolig

For at blive klogere på hvem og hvor mange, der i fremtiden vælger Aarhus som deres hjem, har vi i Aarhus Kommune netop udarbejdet en boligpolitisk redegørelse, som blev bestilt af forligskredsen bag sidste års budgetforlig.

Redegørelsen har i høj grad nuanceret vores billede af væksten og sat fokus på, hvordan vi vokser i hele kommunen. Den giver os en enestående mulighed for at stille det store spørgsmål – vokser vi på den rigtige måde?

Først og fremmest kan vi på baggrund af undersøgelsen konkludere, at fordi vi bliver mange flere aarhusianere hvert år samtidig med, at antallet af arbejdspladser også stiger i Aarhus, så skal vi bygge flere boliger i Aarhus. Men vi skal ikke bare bygge flere nye boliger - vi skal bygge flere af de rigtige boliger.

Aarhus tiltrækker unge

I Aarhus er vi begunstiget med et universitet i særklasse, som tiltrækker mange unge hvert år. Det afspejler sig også i befolkningssammensætningen.

Kigger vi nærmere på demografien i Aarhus og sammenligner den med resten af landet, falder noget helt særligt i øjnene. Nemlig, at vi i Aarhus er en meget ung kommune. Vi har rigtig mange indbyggere i aldersgruppen 20-29 år.

Desværre viser vores boligpolitiske redegørelse tydeligt, at vi mister mange i den store gruppe, når de er færdige med at studere og skal i gang med det første job og at stifte familie.

De bliver ikke i Aarhus, som vi allerhelst ville have.

Det er ærgerligt – for de er gode borgere, og en vigtig arbejdskraftressource. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at holde på dem, og vi skal gøre mere, end vi gør i dag.

Skævvridning

Den boligpolitiske redegørelse viser, at der over årene er sket en skævvridning på ejendomsmarkedet. Der er i Aarhus opført en meget høj andel etageboliger til udlejning - 90 pct. i perioden 2010-2019, mens antallet af opførte ejerboliger – både i form af etageboliger, parcelhuse, rækkehuse – har været væsentlig lavere.

Det betyder nu, at vi ikke kan imødekomme den store efterspørgsel på ejerboliger, der er i markedet.

Når unge, kommende boligejere ikke kan få det, de ønsker i Aarhus Kommune, så søger de til vores nabokommuner – fx Skanderborg, Favrskov eller Syddjurs Kommune.

Det vil vi helst undgå i fremtiden.

Ejerboliger i 13 bysamfund

Det er min ambition at skabe attraktive rammer for alle aarhusianere. Også de unge, der er klar til at rykke videre fra en lejlighed i byen, og som drømmer om selv at bygge hus.

Det betyder et øget fokus på ejerboligerne. Vi ved, at en-families boliger, parcelhuse, rækkehuse og byhuse efterlyses. Derfor arbejder jeg for, at der over de næste ti år skal udstykkes 3.600 grunde til parcel- eller rækkehuse i 13 bysamfund i Aarhus, fx Trige, Mejlby, Tranbjerg, Mårslet, Tilst og Malling.

Vi skal arbejde med mindre grundstørrelser til parcel- og rækkehuse for at sikre flere boliger, billigere grundpriser, blandede boligområder og fokus på det gode liv – og det skal vi gøre ved at sikre arealreservationer til sports- og fritidsfaciliteter, ophold, det grønne, leg mm.