CO2-fangst kan give eksportpotentiale

Det er ikke længere en nyhed, at CO2-udslippet er en af hovedårsagerne til de klimaudfordringer verden står overfor. Rapporter konkluderer, at man i de kommende år er nødt til at trække COud af atmosfæren, hvis verden skal holde sig på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Den gode nyhed er til gengæld, at Carbon Capture – eller på godt dansk CO2-fangst – ikke er en luftig ide, men en teknologi, der allerede nu er relativt langt i sin udvikling.

Der arbejdes med at trække kulstof ud fra ’grønne’ CO2-kilder som afbrænding af biomasse eller simpelthen at trække CO2’en ud af luften. Begge dele er teknologier, som forventes klar inden for en overskuelig årrække. Og danske - herunder også aarhusianske – virksomheder, som går ind i arbejdet, vil kunne eksportere deres knowhow i takt med den stigende fokus på klimaforandringerne.

Muligheder i Aarhus

”Udvikling af Energiparker i Aarhus rummer et stort potentiale for COreduktion og grønne arbejdspladser, som kan bidrage markant til, at Aarhus når målet om CO2-neutralitet i 2030 og FN’s 1,5 grads mål. Teknik og MIljø arbejder derfor intensivt sammen med AffaldVarme Aarhus og Ørsted på at etablere et konsortium og demonstrationsprojekt ved Studstrup og Lisbjerg,” fortæller Henrik Müller, der er Klimachef i Aarhus kommune.

Når man snakker om CO2-fangst, skelner man mellem sorte og grønne CO2-kilder. De sorte kommer fra afbrænding af fossil energi som kul. De grønne kommer fra biomasse og biogas og lignende kilder. Hvis CO2-fangst og omdannelse til eksempelvis flybrændstof for alvor skal give mening, skal kilden være grøn.

”Begge kraftvarmeværker i Aarhus bruger biomasse som primær kilde. Derfor er vi også interesserede i at lægge skorsten til udviklingen indenfor CO2-fangst. Vi ser en fremtid, hvor vi har et mix af energikilder. Derfor giver det også mening at se, hvordan vi mest intelligent kan understøtte at trække COud af atmosfæren,” siger Bjarne Munk Jensen, der er chef for AffaldVarme Aarhus.

Fakta:

Når man skal trække COud fra en skorsten, vil man typisk bruge et udvidet røggasrensningsanlæg. Derefter kan man ved hjælp af en kemisk proces trække kulstoffet ud af gassen.

Når man trækker COud af luften, sker det ved hjælp af en tragt. Der er mange udformninger – i USA eksperimenterer man med at imitere træer, så de kan integreres i byområder. Man kan også placere anlæggene på taget af etagebygninger.

Der er to måder at bruge den indfangede COpå – lagring og udnyttelse
Ved lagring transporteres CO2’en til egnede steder i undergrunden. Ved udnyttelse kan man bruge CO2’en som kilde i produktion af eksempelvis grønt metanol, der kan bruges i stedet for fossile brændsler. Metanol kan blandt andet bruges i skibs- og flytrafik.