Grønne krav til Aarhus Kommunes transport

Ser man på Aarhus Kommune som virksomhed, udgør transportområdet over halvdelen af den samlede CO2-udledning fra Aarhus Kommune. Det er derfor absolut nødvendigt, at vi fokuserer på transportområdet for at nå Byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030. Byrådet er ambitiøse på klimaområdet og har med budgetforliget 2020 besluttet at højne kravene til kommunens egne køretøjer, som skal være fossilfrie allerede i 2025.

Krav til leverandørerne til Aarhus Kommune

Den grønne transportplan indeholder minimumskrav til kommunens egne køretøjer og til Aarhus Kommunes leverandører, ligesom der arbejdes med at stille krav i vores udbud for at understøtte en miljø- og klimavenlig transport til opgaven.

Den grønne transportplan er bygget op omkring fem nøgleprincipper, hvoraf et er, at ’Vi starter med os selv’. Det betyder i praksis, at vi stiller krav til vores egne køretøjer og flåde, førend vi udbreder dem til eksterne leverandører. De nye krav betyder blandt andet, at Aarhus Kommune nu udelukkende køber emmissionsfrie personbiler (el eller brint).

Den videre proces

Minimumskravene til egen flåde og leverandører justeres årligt blandt andet ud fra den teknologiske udvikling og dialog med vores leverandører. Ligesom der årligt følges op på fremdriften i vores omstilling og adfærd vedrørende kørsel både for køretøjer og cykler.

Fakta

Aarhus Kommune har ca. 750 køretøjer, hvoraf en meget lille andel endnu er emissionfrie (under 10 procent). Omkring 30 % af bilerne er mere end 8 år gamle.