Klimaindsatsen rummer udfordringer - og muligheder

Midt i den globale snak om klimaudfordringerne er der heldigvis også mange, der er begyndt at se mulighederne. Og ikke mindst lokalt i Aarhus har vi mange virksomheder, der - samtidig med at de handler til gavn for os alle og ikke mindst vores børn og børnebørn - også har set eller er begyndt at se det potentiale, der ligger i udfordringerne. Der er ingen tvivl om, at knowhow og grønne produkter på klimaområdet i fremtiden vil være i høj kurs – ikke mindst, når man taler om eksport. Jeg ser store muligheder i, at privat-offentlige samarbejder vil kunne understøtte denne udvikling, så det er et område, vi i Teknik og Miljø vil have meget fokus på i de kommende år.

Den aarhusianske CO2-udledning er halveret i løbet af de seneste 10 år. Det betyder, at vi nu er halvvejs mod vores mål om CO2-neutralitet i 2030.

Det resultat bør vi være stolte af, men det betyder dog ikke, at vi nu blot læner os tilbage og nyder resultaterne. De næste skridt mod målet er udfordrende. De kræver en fælles indsats og et godt samarbejde på tværs af kommune, virksomheder og aarhusianerne. For eksempel udfordrer vores transportsektor os både på fremkommeligheden og på CO2-udledningen. Det er et område, hvor vi som kommune skal søge at skabe rammer, der sænker transportens klimabelastning samtidigt med, at det bliver nemmere at komme rundt i byen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at klimaindsatsen ikke kun omhandler den globale udfordring med at formindske udledningen af CO2. Vi oplever allerede klimaforandringer. Det er ikke kun noget, der truer i horisonten. Når vandet vælter ind alle steder fra, forandrer det vores kommune og levevis og medfører store tab – både økonomisk og menneskeligt.

Lokalt må vi derfor også sørge for at forebygge oversvømmelser af vores by som følge af stigende regnmængder og stigende vandstand i havet. Så vi i videst muligt omfang undgår skader på bygninger, veje og andre værdier.

Det er som udgangspunkt den enkelte grundejer, der skal tage ansvar for at sikre sin egen ejendom. Også mod oversvømmelser. Men reglerne er komplicerede, og det er dyrt at beskytte sig mod vandet.

Borgerne har ikke nødvendigvis økonomien og forudsætningerne for at kunne løfte en så omfattende opgave, som klimatilpasning er. Det betyder, at vigtige projekter falder til jorden. I kommunen kender vi de udsatte steder. Vi kender også de rigtige løsninger.

Kommunen kan og skal ikke betale for alle løsningerne, men vi kan hjælpe med at facilitere processerne, vejlede borgerne og arbejde for bedre finansieringsmuligheder. Vi har alle et ansvar for, at vores by er rustet til fremtidens udfordringer med mere vand.

I dette nyhedsbrev kan man læse mere om nogle af de indsatser på klimaområdet, som vi arbejder med i kommunen, og det er også muligt at se årsmagasinet ”Fælles om fremtiden – Aarhus som moderne grøn storby” her.

Bünyamin Simsek