Skarp prioritering i Byggeri

Det ser nu til, at de nye prioriteringer i Byggeri bærer frugt. Sagsbehandlingstiderne for etagebyggeri er i november faldet, så de for boligernes vedkommende nu ligger under servicemålet, mens erhverv trods et markant fald fortsat ligger over de nationale servicemål.

Flere medarbejdere i afdelingen og en knivskarp prioritering af ressourcerne er årsagen til de kortere sagsbehandlingstider. Prioriteringen fortsætter den kommende tid, og derudover forventer man en positiv effekt af, at der nu bookes flere forhåndsdialoger.

- Forhåndsdialogerne tager tid i første omgang, men de rydder også mange sten af vejen for den videre proces. Erfaringen er, at sagsbehandlingen generelt glider bedre og dermed hurtigere, når vi har mulighed for en forhåndsdialog, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg.

Nye regler

Selvom den skarpe prioritering af sager fortsætter i det nye år, så forudser Ann Hamborg, at der en overgang igen kan komme stigninger i sagsbehandlingstiderne. Det skyldes nye krav om certificerede rådgivere, som træder i kraft til nytår.

- Vi hører, at branchen får anbefalet at sende deres ansøgninger til os inden årsskiftet, så de på den måde kan komme under det nuværende regelsæt. Derfor forventer vi at modtage ekstraordinært mange ansøgninger op til jul, og det vil naturligvis en overgang kunne påvirke den generelle sagsbehandlingstid, siger hun.

Derudover er der ingen tvivl om, at selve ansøgningerne påvirker oplevelsen af sagsbehandlingstiderne. Byggeri kan ikke begynde sagsbehandlingen, før man har de nødvendige oplysninger.

- Det er vigtigt, at man nu sætter sig grundigt ind i de nye regler og sikrer, at vi få sagerne fuldt oplyst. Vi oplever desværre for mange sager, hvor vi ikke kan påbegynde sagsbehandlingen på grund af manglende informationer, og det påvirker naturligvis det samlede tidsforbrug, siger Ann Hamborg.

Læs om de nye regler i artiklen Nu skal bygherrer bruge certificerede rådgivere.