Aarhus er Danmarks 10. bedste transportkommune

Kåringen er foretaget på baggrund af en undersøgelse, som IRIS Group har lavet for ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Resultatet er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse udsendt til landets kommuner. Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til f.eks. lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer og regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver.

Rådmand Bünyamin Simsek noterer med tilfredshed, at Aarhus har bevæget sig opad i tabellen.

”Det er svært at rangere højt som stor kommune i denne type undersøgelser, fordi vi pr. definition har meget trængsel. Derfor er jeg glad for, at nogle af de tiltag, vi har sat i gang i Aarhus, har givet et flot resultat. Der er selvfølgelig flere ting, der også kan blive bedre, så vi vil fortsat arbejde med at forbedre forholdene for transporterhvervet,” siger rådmanden.

Meget arbejde i udbud

Aarhus har blandt andet i spørgeskemaundersøgelsen svaret, at vejgodstransportbranchen er et prioriteret område i kommunens lokale erhvervspolitik og erhvervsfremmeindsats. Blandt andet arbejder kommunen på E45 udvidelsen, som er afgørende for vejgodstransporten, og som indgår i erhvervsplanen.

Derudover arbejdes der på Marselistunnellen som den nye forbindelse til Aarhus Havn. En grøn transportplan er på vej til Aarhus Byråd, og endelig er de overordnede arbejder omkring Kattegatforbindelsen og rute 26's (Aarhus-Viborg) udvidelse også i gang.

Aarhus har desuden forholdsvis mange parkeringspladser forbeholdt til lastbiler/tunge køretøjer. I alt 150 stk. Endelig er noget af det, som giver point i undersøgelsen, at kommunen sender rigtig meget arbejde i udbud.

Der kan læses mere om undersøgelsen her:

https://aaretstransportkommune.dk/