Der skal mere liv og aktivitet i byudviklingen

Et af de seneste eksempler på, at det er muligt at tænke nyt, er det kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret, Kulhuset. P-husets tag vil blive indrettet som et aktivt grønt byrum i flere niveauer, og jeg er sikker på, at stedet vil tiltrække mange ansatte fra virksomhederne i området. Der bliver mulighed for at tage en pause og slappe af i et rekreativt miljø eller mødes med forretningsforbindelser under mere uformelle former.

Kulhusets aktive tagetage kan være med til at hæve bylivet op til et nyt niveau. Jeg er overbevist om, det bliver et sted, man vil gå eller køre efter, når man er i Aarhus, og det er samtidig en kvalitet, at p-huset ikke bliver særligt højt. Højhusene i kvarteret må aldrig komme til at stå alene. Vi skal have masser af liv i øjenhøjde, når man går i gaderne og på Kulkransporet. Her er det Kulhusets helt store kvalitet, at man kan se menneskerne på taget, hvor end man befinder sig.

En anden fordel ved det nye p-hus er også, at det er fremtidssikret - forstået på den måde, at det senere vil kunne indrettes anderledes, hvis det viser sig, at fremtidens transportformer kræver anderledes parkering, eller at bygningen skal anvendes til helt andre formål.

En enkelt bygning kan naturligvis ikke stå alene, når det drejer sig om at skabe kvalitet og byliv, og derfor vil vi også gøre andre ting i Sydhavnskvarteret eller for den sags skyld alle andre steder, hvor vi har gang i byggeaktiviteten i disse år. Men p-huset er er fint eksempel på, hvordan der kan arbejdes med denne dagsorden. Jeg vil arbejde for, at vi får meget mere af den slags i fremtiden.

Jeg ønsker alle virksomheder og ansatte en rigtig god jul og et godt nytår. Lad os håbe 2021 byder på positive udsigter og fremdrift efter et svært år.

Bünyamin Simsek