Flot resultat trods corona

Offentligt ansatte har i stor stil arbejdet hjemme i 2020 på grund af corona-pandemien. Det gælder naturligvis også for byggesagsbehandlerne i Aarhus Kommune, der hurtigt måtte finde nye arbejdsgange, så byggeriet blev mindst muligt berørt af restriktionerne.

- Vores medarbejdere var utrolig hurtige til at gribe udfordringen og sætte fokus på brugbare løsninger. Derfor har vi kunnet opretholde et meget højt niveau i sagsbehandlingen, så byggeriet i Aarhus kunne fortsætte uden opbremsninger fra vores side, fortæller en tilfreds afdelingschef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg.

Nationale servicemål

Den ihærdige indsats fra hjemmekontorerne smitter også tydeligt af på sagsbehandlingstiderne. De fleste sager afgøres på kortere tid, end de nationale servicemål foreskriver.

"Både når vi ser på simple konstruktioner, enfamiliehuse, industri, landbrug og lager samt etagebyggeri – erhverv, så ligger vi væsentligt under de nationale servicemål for langt hovedparten af sagerne", fortæller Ann Hamborg.

Sagsbehandlingstiden for etagebyggeri – bolig ligger lige over de nationale servicemål. Trækker man de fem længstvarende sager ud, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de resterende sager dog pænt under servicemålet.

"Når vi afslutter sager, der har været særligt længe undervejs, smitter det naturligvis af på det samlede billede. Og der vil altid være sager af den karakter, som trækker ud, fordi det alt andet lige er kompliceret at bygge i Aarhus Midtby. Men så længe det overordnede billede er, at vi overholder servicemålene, mener jeg godt, vi kan være tilfredse", lyder det fra Ann Hamborg.

Voksende tilfredshed

Teknik og Miljø spørger altid til tilfredsheden med byggesagsbehandlingen. Svarprocenten ligger dog generelt forholdsvis lavt, men i november har den været helt oppe på 83 procent. Derfor er der god grund til at se resultatet som et retvisende billede af tilfredshedens med byggesagsbehandlingen i Aarhus Kommune.

74 procent er tilfredse eller meget tilfredse med byggesagsbehandlingen. 15 procent er utilfredse eller meget utilfredse, og så er der en lille gruppe, der hverken er det ene eller det andet.

"Vi vil gerne have andelen af tilfredse svar endnu højere op. Derfor skal vi se på, hvad der ligger til grund for utilfredsheden", siger Ann Hamborg og fortsætter:

"Det kan måske være svært at blive rigtig positiv, hvis man for eksempel har fået et helt eller delvist afslag på sin byggesag. Men når det sker, skal vi være gode til at forklare, hvorfor vi må give et afslag, så vi forhåbentlig får skabt en forståelse for det. Det er også en del af vores arbejde."