Grøn renovering af Aarhus Rutebilstation

Verdens ressourcer er knappe, og på verdensplan er der fokus på, at flere byggematerialer i fremtiden vil være en mangelvare. Her kan f.eks. nævnes sand og stabilgrus.

I arbejdet på rutebilstationen skal der bruges 11300 ton sand og 3900 ton stabilgrus.

”I renoveringen af rutebilstationen tænker vi på ikke at hente og forbruge nye ressourcer men i stedet på at genbruge og genanvende ressourcerne. Derfor er alle materialerne, vi bruger under renoveringen, genbrugte materialer fra samme eller tidligere byggeprojekter. Det genbrugte sand og stabilgrus, vi opfylder p-kælderen med, er ingen undtagelse,” fortæller Katharina Nyborg, ejendomschef i Teknik og Miljø.

Lokal håndtering

Det er AffaldVarme Aarhus i Lisbjerg, der leverer alle materialerne, ligesom alle materialer fra nedbrydningen af rutebilstationen sendes til AffaldVarme Aarhus i Lisbjerg for at blive genanvendt. På den måde sikres et cirkulært flow af materialerne i byggeriet.

”Det er vigtigt for os at håndtere materialerne fra og til rutebilstationen så lokalt så muligt, så vi ikke sender lastbiler med materialer over unødigt lange afstande. Heldigvis kan AffaldVarme Aarhus i Lisbjerg hjælpe os med det. AffaldVarme Aarhus ligger kun 12 km fra rutebilstationen og til sammenligning ligger nærmeste grusgrav, hvor stabilgrus udvindes, mere end 20 km fra rutebilstationen,” siger Katharina Nyborg, ejendomschef i Teknik og Miljø.

Hos AffaldVarme Aarhus knuses gammelt beton sammen med tegl, brokker og andet byggeaffald og laves til fyldsand og stabilgrus, der kan erstatte grus fra grusgrave.

Renoveringen af Aarhus Rutebilstation forventes at være færdig i sommeren 2021.