Sammen bygger vi Kongelunden

Kongelunden er byens grønne hjerte. Foruden et nyt stadion til byen, hvor de hviie kan banke den i nettet på et nyt og intimt stadion, så er Kongelunden også Danmarks største bynære rekreative område. Et område, der skal udvikles og åbnes op for aarhusianerne og byens gæster. Derfor er der igangsat en visionskonkurrence, hvor der er kommet ikke mindre end 43 forslag fra arkitektfirmaer, ejendomsudviklere o.a. med banebrydende idéer og billeder på visionen for området. Visionskonkurrencen er første skridt i retning af en samlet helhedsplan for Kongelunden.

Konkurrencer og udbud i 2021

Udviklingen af Kongelunden kører i dag i to parallelle spor, der fortsætter på fuld kraft i det nye år, hvor visioner og drømme for området skal konkretiseres yderligere.

Spor 1 arbejder med at få lavet en helhedsplan for hele området, hvor der blandt andet bliver lavet tekniske undersøgelser, kortlagt naturværdier og arbejdet med en plan for trafik og parkering i området.

Sideløbende arbejdes der i spor 2 på et nyt stadion og en plan for nærområdet omkring stadion, herunder placering af en ny atletikbane. I løbet af 2021 vil der både komme udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt stadion og senere konkurrence og udbud på det nye stadion til byen. Senere følger udbud af en helhedsplan for området.

Følg med

Du kan altid finde information om aktuelle udbud og konkurrencer på Kongelundens hjemmeside.
Følg også gerne med på LinkedIn, hvor udbud og konkurrencer ligeledes vil blive annonceret.

Fakta om Kongelunden

Kongelunden er et kæmpe rekreativt, grønt område unikt placeret helt tæt på centrum af Aarhus. Området er godt 200 hektar – på størrelse med Tiergarten i Berlin.

Området strækker sig fra Marselisborg Slot og Forstbotanisk Have i syd til Tivoli Friheden mod nord – og fra Ole Rømer Observatoriet mod vest til Mindeparken og Aarhus Bugt mod øst.

Til at realisere Vision Kongelunden har Aarhus fået tilsagn om en kæmpe gave og donation fra Salling Fondene og Lind Invest på 500 millioner kroner - 250 mio. fra hver.

Ud over disse generøse donationer, der gør projektet muligt, så har Aarhus Kommune afsat 250 mio. kr. til projektet - heraf er 50 mio. kr. dedikeret til infrastruktur.