Små justeringer på Ringvejen sparer tid

Fra Åhavevej i syd til Halmstadsgade i nord har lyskrydsene på Ringvejen fået nye styreapparater. De nye styreapparater giver flere og bedre muligheder for at styre og justere trafikken på Ringvejen, så trafikanterne kommer hurtigere frem.

”Med de tekniske ændringer i krydsene kan vi optimere og udnytte kapaciteten på Ringvejen endnu bedre. Vi er hele tiden på jagt efter de små detaljer, der i sidste ende kan betyde meget for trafikanterne. Ikke mindst virksomheder kan profitere af, at deres ansatte bruger mindre tid i trafikken,” siger Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø.

Lyskrydsene kan nu ses og styres fra Teknik og Miljøs trafikcentral, hvor de viser et realtidsbillede af trafikken. De nye apparater måler på trafikken og vælger program ud fra trafiktætheden. Det er brugbart, da der ofte sker trafikale ændringer på de store indfaldsveje og motorvejsnettet, som påvirker trafikken på Ringvejen.


Flere minutter vundet

Den første tid efter udskiftningen er blevet brugt på at justere teknikken og tilrette mindre fejl.


”Resultaterne af projektet, målt på rejsetider, er stadig dugfriske, men det er allerede tydeligt at se, at trafikken glider bedre, og at rejsetiden flere steder tager et ordentligt dyk,” siger Asbjørn Halskov, projektleder, Teknik og Miljø.

De mest markante reduktioner i rejsetiden ses i myldretiderne, men gennem hele døgnet har bilisterne vundet tid på Ringvejen. På en 3,5 km lang strækning fra Åhavevej til Bautavej er rejsetiderne i både nordlig og sydlig retning reduceret med 1,5 – 2 minutter i den værste morgenmyldretid. Det svarer til, at den del af rejsetiden, hvor bilisterne holder i kø, stopper for rødt eller på anden måde er forsinket, er reduceret med ca. 30 %.

På den nordlige del af Ringvejen er rejsetiden mere eller mindre status quo med mindre reduktioner i forsinkelsestiden (tiden hvor bilister holder i kø, stopper for rødt m.m.) på ca. 2 % på et hverdagsdøgn. Det er lykkedes samtidig med, at der er opnået store rejsetidsbesparelser for trafikken til og fra Herredsvej. I den værste eftermiddagsmyldretid er rejsetiden fra Carl Krebsvej via Herredsvej til Ringvejen reduceret fra knap 14 minutter til godt 5 minutter, hvilket er en besparelse på hele 8,5 minutter i gennemsnit.

Når de gennemsnitlige reduktioner i rejsetiden ganges med antallet af bilister, spares der på Ringvejen og Herredsvej sammenlagt ca. 600 timer i døgnet.

”Det er nogle pæne forbedringer, som vi har opnået for relativt små midler, og det viser med al tydelighed, hvorfor det er en fornuftigt at investere i en bedre og smartere udnyttelse af den eksisterende infrastruktur,” siger Asbjørn Halskov, projektleder, Teknik og Miljø.

I den næste tid vil Teknik og Miljø fortsætte med at følge data fra Ringvejen. De første resultater af forbedringerne er udregnet på baggrund af en relativ kort evalueringsperiode på henholdsvis en uge på den nordlige del og to uger på den sydlige del af Ringvejen.

Fakta

  •  På Ringvejens sydlige del kører hver dag 30-38.000 bilister (afhængigt af hvor på strækningen), mens der kører 26-34.000 på den nordlige del. På Herredsvej kører ca. 14.000 bilister i døgnet.
  • Aarhus Kommune har i skrivende stund 232 lyskryds og målet er på sigt og opgradere alle lyskryds til intelligente lyskryds
  •  Det er planen, at en tredjedel af lyskrydsene skal være koblet op på den nye teknologi i 2023