Afgørende med en god plan under anlæggelsen af Marselistunnel

Af Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Det var en rigtig god nyhed, da et flertal i Folketinget bakkede op om Infrastrukturplan 2035, der betød, at der nu bliver afsat midler til at realisere Marselistunnelen. Det er resultatet af flere års målrettet aarhusiansk arbejde med at påvirke de rette personer.  

Siden har vi sat gang i alle de nødvendige, forberedende arbejder til selve anlægsbyggeriet. Det er i den forbindelse positivt, at vi har en rigtig god dialog med Vejdirektoratet, som udviser stor forståelse for, at trafikken skal flyde bedst muligt under anlægsarbejdet. 

Det betyder, at vi forventer, at vi kan holde fire spor på boulevarden åbne det meste af tiden, mens der arbejdes på tunnelen. Dermed kommer anlægsarbejdet til at tage lidt længere tid, men det er afgørende, at vi har en god forbindelse til havnen – også i de år, det tager at få tunnelen anlagt. 

Det er desuden stadig mit håb, at byrådet afsætter penge til at forlænge Værkmestergade fra Ringgadebroen og ud til Åhavevej. Det vil være en gevinst for fremkommeligheden både under og efter anlægget af tunnelen. 

Den vej vil i første omgang kunne fungere som en vigtig aflastningsvej. Men den vil naturligvis også kunne anvendes, når tunnelen står færdig og også være en gevinst for fremkommeligheden i midtbyen i mange år fremover. De bilister, der ankommer fra motorvejen i sydbyen, vil få en direkte vej til midtbyen. 

Dette er mine sidste ord i dette nyhedsbrev som rådmand for Teknik og Miljø. Jeg har været glad for det gode samarbejde med erhvervslivet i byen, og jeg håber, at de mange tiltag, som jeg har medvirket til de seneste fire år, vil bidrage til at udvikle byen i en fortsat positiv retning.