Byrådet skal behandle forslag om håndværkerparkering i midtbyen


Arkivfoto

Mange bilister i Aarhus kan nikke genkendende til, at der er pres på parkeringspladserne i midtbyen – ikke mindst byens håndværkere, der kan bruge lang tid på at finde en plads. Nu kan der være hjælp på vej.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek foreslår, at der indføres et toårigt forsøg, hvor bestemte parkeringspladser i midtbyens gader dedikeres erhvervsbiler på gule plader, så bl.a. håndværkerbiler tilgodeses.

Jeg ønsker en klar drøftelse af, om vi ikke kan gøre noget for de mange håndværkere og erhvervsbiler, der hver dag må bruge dyrebar tid på at finde en parkeringsplads i midtbyen. Jeg foreslår, at vi laver et forsøg, hvor vi reserverer et vist antal pladser til erhvervsbiler i dagtimerne, så vi gør noget aktivt for at lette byrderne for de erhvervsdrivende, samtidig med at pladserne kan bruges af alle mulige andre efter almindelig arbejdstid. Vi havde i byrådet en lignende drøftelse i 2018, hvor det desværre ikke lykkedes at få opbakning til en løsning. Siden er problemet kun blevet større, og jeg håber, at der nu er politisk vilje til at handle på det,
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.  

Konkret lægger rådmanden op til en løsning, hvor almindelige betalingsparkeringspladser i midtbyen reserveres til biler på gule plader, og at erhvervslicensen til parkering fritager for yderligere betaling. Pladsen reserveres i tidsrummet 7-16 alle hverdage og vil således fungere som almindelig betalingsparkeringsplads uden for dét tidsrum og i weekender.

Forslaget er den del af en samlet indstilling om parkeringsmulighederne i byen. Det er ikke fastlagt, hvor mange pladser der kan komme på tale. Hvis byrådet bakker op om forslaget, vil Teknik og Miljø sætte gang i en undersøgelse af, hvor erhvervsbilerne oftest parkerer, og drøfte etableringen af de særlige erhvervsparkeringspladser med Erhverv Aarhus og Aarhus Håndværkerforening.

Rådmandens indstilling forventes at blive behandlet i Magistraten i starten af 2022. Godkendes den her, går den videre til behandling i Aarhus Byråd.