Byrådet til bygherrer: Planlæg for mere grøn energi allerede nu


Arkivfoto

I starten af december vedtog Aarhus Byråd Temaplan for omstilling til grøn energi. Planen peger på, at fremtidens behov for energi til el og varme skal afklares endnu tidligere i processen, når nye byggerier skal planlægges. Det kan f.eks. give mening at være på forkant, når man skal sikre plads til fremtidige transformerstationer og store batterier, som kan skabe fleksibilitet på elnettet, at man vælger de rette eltavler, og at man etablerer tomrør fra starten, så kommende installationer kan ske problemfrit, i takt med at behovene for mere el opstår.

Hvis udviklere allerede i starten af lokalplansprocessen tager højde for fremtidens behov for grøn energi, sikrer vi, at byen kan levere den nødvendige kapacitet til borgerne, samtidig med at investorerne undgår dyre dobbeltregninger, fordi tiden løber fra de løsninger, der er blevet valgt,
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Skærpede regler fra 2023

Fra 2023 bliver det et nationalt lovkrav, at der skal laves en livscyklusanalyse ved byggeri på mere end 1.000 m2. Det betyder bl.a., at bygherrer i hele landet kommer til at skulle overholde særlige krav til det samlede byggeris CO2-belastning, som f.eks. omfatter bygningens energiklasse og forventet forbrug af energi.

I den netop vedtagne temaplan lægger byrådet op til, at bygherrer allerede nu skal redegøre for den forventede CO2-belastning fra det ventede energiforbrug og fremtidige behov for energi til el og varme, når der skal en ny lokalplan til at realisere projektet.

Vi opfordrer til, at alle, der står for større byggerier i Aarhus, foregriber nogle af de regler, som vi ved er på vej. Vi kan lige så godt nu begynde at tune os ind på, at en tidlig vurdering af energibehov og forsyning er en vigtig brik i den grønne omstilling. Det bliver på frivillig basis i et samarbejde med mellem kommune, virksomheder, bygherrer og forsyningsselskaber, og jeg håber, at alle er med på, at vi tager handling nu og planlægger efter de behov, som analyserne peger på, er nødvendige,
Bünyamin Simsek.

Temaplanen for omstilling til grøn energi skal være med til at sikre, at Aarhus Kommune bliver CO2-neutral i 2030. Læs den her.