Sagsbehandlingstider kan forventes at blive længere

Byrådet valgte under årets budgetforhandlinger ikke at forlænge ordningen, der gav penge til og opprioriterede kommunens byggesagsbehandling. Ordningen betød, at sagsbehandlingstiden gennem de seneste par år er blevet bragt betragteligt ned. 

Med ophør af den midlertidige opprioritering af byggesagsområdet har det været nødvendigt at skære ned i antallet af medarbejdere, og det kan ikke undgås, at det får indflydelse på sagsbehandlingstiderne. 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor meget det vil påvirke behandlingstiderne, men vi har naturligvis en forventning om, at vi alle må indstille os på at de bliver påvirket i negativ retning efter et stykke tid,
afdelingschef Ann Hamborg. 

Hun forventer, at det vil give øget ventetid på opstart af sager, samt at der vil skulle bruges mere tid på at svare på rykkere – både skriftligt og mundtligt.  

Det er ellers lykkedes at få sagsbehandlingstiderne reduceret fra 63 dage i 2018 til 26 dage i 2020 i gennemsnit. Det har betydet, at andelen af afgørelserne, som er inden for de nationale servicemål, er steget fra 30 procent i 2018 til 83 procent i 2020. 

Det er naturligvis beklageligt, at vi nu kan forvente, at sagsbehandlingstiderne igen vil stige, men vi kan forsikre, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at gøre generne for erhvervslivet og borgerne så små som det overhovedet er muligt,
Ann Hamborg.