Flere virksomheder ønsker bedre kollektiv trafik

Det var Erhverv Aarhus, der i samarbejde med rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, havde arrangeret mødet, som blev afholdt i Teknik og Miljøs domicil, Blixens, i Gellerup.

Direktør for Erhverv Aarhus, Marc Perera Christensen, styrede begivenhederne, der foregik i forlængelse af det trafikkatalog ”Mobilitet frem mod 2050”, som rådmanden fremlagde sidste år. Debatmødet lagde blandt andet op til, at rådmanden skulle blive klogere på, hvilke trafikpolitiske dagsordener som prioriteres højest blandt byens virksomheder.

Og selv om der også blev argumenteret for, at der skal mere asfalt til for at gøre det hurtigere for aarhusianere og byens gæster at komme frem i Aarhus, så fyldte ønsket til en udbygget, effektiv kollektiv trafik en hel del hos flere af de tilstedeværende på mødet.

Der blev både talt for flere busruter med hyppigere afgange, BRT-busser på Ringvejen samt behovet for et udbygget letbanenet. Alle ting, som ifølge flere erhvervsfolk, vil kunne lette presset på de vejstrækninger i byen, som i dag er presset af det stigende antal biler, som får rejsetiden til at stige.

”Hvis folk skal begynde at vælge bilen fra, kræver det en meget bedre offentlig transport,” som én af mødedeltagerne udtrykte det.

Marc Perera Christensen bemærkede, at han selv flere morgener tog letbanen på arbejde, da det ofte var hurtigere.

”Men skal det kunne lade sig gøre at få mig og andre i en lignende situation til at benytte os af letbanen hver dag, så skal der være flere afgange, så man undgår for megen ventetid” sagde han.

Samtidig nævnte flere, at der burde etableres såkaldte hubs, opsamlingssteder, i udkanten af byen, hvor det er muligt at skifte mellem transportformer. Altså f.eks. stille bilen på en p-plads, og så fortsætte ind i byen med den kollektive trafik.

Men som antydet, var der også dem, der påpegede, at der ud over forbedringerne på den kollektive trafik også skal asfalt til at løse de trafikale udfordringer. Især var der fokus på Ringvejen, hvor der var ønsker om et ekstra spor samt en niveaufri krydsning flere steder, så man undgik at skulle holde stille ved for mange kryds på strækningen.

Herudover blev der nævnt, at anlæggelsen af Marselis-tunnelen snart burde gå i gang, samt at der fortsat skal arbejdes med de såkaldte ITS-løsninger*.

Bünyamin Simsek takkede de fremmødte for deres input og sluttede af med replikken:

”Vi SKAL kunne løse det her. Når vi ser på langt større byer ude omkring i verden, så kan de fleste få mobiliteten til at fungere. Hvis vi ikke kan løse det i en by af Aarhus’ størrelse, så har vi spillet fallit.”

*Intelligent Trafik Styring. Digitale løsninger, der blandt andet kan optimere trafiklys, og på anden vis sørge for at trafikken flyder bedre.