Nørderi skal være med til at sikre bedre fremkommelighed

Teknik og Miljø arbejder på mange måder med at gøre det så let som muligt for aarhusianere og byens gæster at komme frem – om det er på gåben, cykel, i bil eller med kollektiv trafik. Og en af måderne at opnå målet på, er der ansat dygtige tal-nørder til at arbejde med.

Med en avanceret beregningsmodel indhentes data fra alle områder i kommunen, så det er muligt at se, hvor mange af byens arbejdspladser Sonja fra Solbjerg, Thorkild fra Trøjborg og Mille fra Midtbyen kan nå frem til med bil eller kollektiv trafik, hvis de skal møde kl. 8 og vil acceptere op til 30 minutters transporttid. Sagt på en anden måde kan man udregne, hvor mange procent af byens arbejdspladser man kan nå i myldretiden inden for en halv time fra bopælen.

Eksempelvis viser de indsamlede data, at aarhusianere, der bor i nærheden af et letbanestop, har mulighed for at komme væsentlig hurtigere på arbejde, end før letbanenettet blev etableret.

Selve kortet, som kan ses som en illustration til artiklen, ligner måske mest det inderste af en bikube belagt med farver, men datamaterialet bruges som et vigtigt værktøj, når teknikerne skal anbefale, hvordan og ikke mindst hvor skattekronerne bedst bruges for at sikre den bedst mulige fremkommelighed. Og her er konklusionen – måske ikke overraskende – at man får mest for pengene ved at investere i kollektiv trafik i de tættest befolkede områder, og man omvendt får de bedste transportmuligheder ved at lokalisere boliger og erhverv tæt på eksisterende stationer.

Og selv om det vil hjælpe betydeligt på den generelle fremkommelighed, hvis flere valgte at cykle eller tage den kollektiv trafik, så er tanken er ikke, at alle skal skifte transportmiddel. Hvis man bor i de tyndest befolkede områder i kommunen, hvor der ikke kører mange busser, har man naturligvis et større behov for en bil, og mange har også brug for de fire hjul i forbindelse med deres arbejde, ved afhentning af børn mv.

Alt tal-nørderiet er blandt andet blevet brugt som baggrund for rapporten ”Mobilitet frem mod 2050”, hvor der er anbefalet trafikinvesteringer de næste 30 år til en pris på op mod 16 mia. kr. De kommende år vil vise, hvilke projekter politikerne vil vælge. Umiddelbart er der to projekter, som har været øverst på dagsordenen:

  • BRT*- løsning på Ringvejen
  • Letbanens etape 2 mellem Aarhus Ø og Brabrand

*BRT betyder Bus Rapid Transit. Det er et bussystem, hvor busserne er større end normalt, og de kører i egen reserveret vejbane, så de ikke bremses af den almindelige trafik.