Ny sagsgang i byggesagsbehandlingen

Teknik og Miljø arbejder hele tiden for at optimere sagsbehandlingstiderne i Byggeri. Derfor ændrer afdelingen nu en del af sagsgangen, og det betyder, at byggesager fremover bliver gennemgået af en medarbejder lige efter screeningen. Medarbejderen undersøger i første omgang, om sagen indeholder den nødvendige dokumentation for, at den egentlige sagsbehandling kan gå i gang.

- Nu får vi tidligere et overblik over, om vi har den nødvendige dokumentation i de enkelte sager. Det betyder, at ansøgerne hurtigere får besked, hvis der mangler noget i deres sag, som de skal fremskaffe, før vi kan begynde den egentlige sagsbehandling. Det vil mindske sagsbehandlingstiden, forklarer Ann Hamborg, afdelingschef i Byggeri.

Hurtigere sagsbehandling

Siden det nye bygningsreglement, BR18, for alvor trådte i kraft, har byggebranchen skullet leve op til en række nye bestemmelser om blandt andet dokumentation. Og det har vist sig svært for mange.

- Vi oplever desværre, at der mangler dokumentation i en stor del af de ansøgninger, vi modtager. Det er simpelthen ikke alle, der har fået godt nok fat i, hvordan det nye reglement er skruet sammen, og hvilke lovkrav der nu er til dokumentationen, siger Ann Hamborg.

Når Teknik og Miljø nu gennemgår de indkomne ansøgninger kort efter modtagelse, betyder det, at de enkelte ansøgere hurtigere kan igangsætte arbejdet med at skaffe den manglende dokumentation hjem. Det er en klar fordel, selvom ikke alle er lige tilfredse med at få ansøgningerne tilbage på egen banehalvdel.

- Vi går ikke knivskarpt efter at få alt, hvad loven faktisk kræver af dokumentation, men vi er blevet nødt til at blive lidt skrappere. Vi skal i højere grad have det, vi har behov for, og som loven siger, ansøger skal dokumentere. Vi forsøger så at gøre processen mest mulig effektiv for alle, siger Ann Hamborg.

Komplekst at bygge i midtbyen

I Teknik og Miljø er man overbevist om, at den nye sagsgang vil rykke positivt på sagsbehandlingstiderne. Derudover vil det nye system tilgodese dem, der har sikret, at den nødvendige dokumentation er med i ansøgningen – simpelthen fordi sagsbehandlerne kan gå direkte til sagerne.

- BR18 stiller større krav til ansøgerne – ikke mindst i forhold til den tekniske sagsbehandling. Det bliver nu tydeligere for flere. Det er en omstillingsproces, men effekten vil være kortere sagsbehandlingstider. Det vil dog ikke kunne redde alt, for vi må samtidig minde om, at det ofte er komplekse byggesager, vi sidder med i Aarhus, ikke mindst i den indre by. Og det vil altid spille en rolle for sagsbehandlingstiden, siger Ann Hamborg.

Sagsbehandlingstiderne i Aarhus for etagebyggeri af både bolig og erhverv ligger fortsat over de nationale servicemål, men det forventes, at sagsbehandlingstiderne vil mindskes i den kommende tid – blandt andet som følge af det nye tiltag.

 

 

Læs mere om bæredygtig byudvikling i Lisbjerg på www.nybylisbjerg.dk