Stor interesse for kontorerhverv i nyt sydhavnskvarter

Interessen for byer er stigende verden over. Det mærkes også i Aarhus, hvor der er stor interesse for at bygge og investere i byen. Men kommunegrænsen flytter sig ikke, og der skal således findes plads til de nye boliger, institutioner og virksomheder inden for den eksisterende by og inden for den eksisterende kommunegrænse. Aarhus Kommune kommer derfor til at bygge den eksisterende by tættere ved blandt andet at omdanne funktionstømte og forladte områder og ved at bygge i højden på særligt udpegede områder, sådan som det sker i Sydhavnskvarteret.

”I forbindelse med udviklingen af Sydhavnskvarteret til et urbant erhvervsområde har vi oplevet en stor interesse fra både små og store virksomheder, som finder området attraktivt og ønsker at blive en aktiv del af det. De synes, områdets sammensatte karakter er interessant, og kan i høj grad se sig selv medvirke til at løfte og styrke områdets karakter og bidrage til dets udvikling,” siger bystrategisk chef i Teknik og Miljø, Bente Lykke Sørensen.

I løbet af de næste årtier vil Sydhavnskvarteret give Aarhus en enestående, mangfoldig og levende bydel, hvor forskellighederne dyrkes, og kontrasterne giver dynamik til stedet. Små iværksættere, restauranter og cafeer vil ligge side om side med- og berige store og konsoliderede virksomheder. Den etablerede såvel som den spirende kunst skal ses overalt i byrummene. Der skal være rige muligheder for bevægelse og urbane sportsaktiviteter i bydelen. Og Sydhavnskvarteret skaber rum for, inddrager og tager hånd om de socialt udsatte.

Virksomhederne søger midtbyen

Tidligere ønskede byens virksomheder oftest at placere sig nær motorveje og større indfaldsveje, men der ses nu en tendens til, at virksomheder i stigende grad ønsker at placere sig i bymidten.

”Den massive interesse fra erhvervslivet for midtbyen generelt og Sydhavnskvarteret i særdeleshed lukker op for nye og innovative fællesskaber, som på sigt vil bidrage til en mere mangfoldig og attraktiv midtby,” siger Bente Lykke Sørensen.

I 2021 flytter Lidl til Godsbanearealerne med ca. 350 medarbejdere. Derudover oplever kommunen en del opmærksomhed fra virksomheder i forbindelse med udviklingen af Indre Aarhus Ø, hvor der også bliver arealer til erhverv i midtbyen.

Fakta:

Nuværende og kommende aktører i Sydhavnskvarteret

  • Flere end 15.000 etagemeter kontorerhverv fordelt på større og mindre virksomheder
  • Filmbyen udvider med Filmby3 (indflytning 2020)
  • Jyllandsposten er flyttet ind
  • Train og Det Jyske Kunstakademi er interesserede i området
  • Danske Bank flyttede ca. 500 medarbejdere til Sydhavnen
  • Njord Gin bliver i området
  • To hoteller
  • Lydbyen - kreative virksomheder inden for musikindustrien