Teknik og Miljø skal løfte servicen for brugerne

I første omgang er der gennemført en Epinion undersøgelse på udvalgte områder i Teknik og Miljø med brugerkontakt i forvaltningerne Plan, Byggeri og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift og Bystrategi, Arealudvikling og Almene boliger. Undersøgelsen viser, at vi ikke på alle delområder lever op til kravet om 80 procent tilfredshed.

Dermed er der - sagt med et måske efterhånden slidt udtryk - potentiale for forbedringer. Og forbedringerne skal komme ved at kigge nøjere på de resultater, som undersøgelsen i øvrigt viser.

Det helt afgørende for de brugere, der har medvirket i undersøgelsen, er den personlige betjening. Med andre ord er det ikke digitale løsninger, der efterspørges, hvor det hele kan klares ved selvbetjeningsløsninger ved computerskærmen. Brugerne ønsker en dialog med et rigtigt menneske i den anden ende.

En anden meget vigtig faktor, i forbindelse med især større grundkøb, sagsbehandlingstider eller arrangementer, er, at der finder en forventningsafstemning sted. Undersøgelsen viser, at så længe brugeren får forklaret årsagen til længden af en sagsbehandling, så bliver tilfredsheden også større. Dette skal naturligvis følges op af en løbende information, hvis det viser sig, at den tidsplan, som brugeren er stillet i udsigt, af forskellige grunde alligevel ikke kan overholdes.

Teknik og Miljø vil nu analysere undersøgelsen resultater nøjere og komme med egentlige tommelfingerregler for, hvordan afdelingen i fremtiden kan levere den ønskelige service og generelt tager imod henvendelser fra brugerne. Blandt andet overvejer man at lave chat-funktioner i forbindelse med de digitale løsninger, som allerede eksisterer.

Det forventes, at det konkrete arbejde med forbedring af servicen vil kunne gå i gang i løbet af 2020.