Vi skal spille hinanden bedre

Da jeg trådte til som rådmand indførte jeg fem pejlemærker – og det først lyder, at vi i Teknik og Miljø er til for borgere og virksomheder. Det er naturligvis ikke overraskende, men det er vigtigt, at vi konstant har dette pejlemærke for øje, hvis vi skal blive bedre og skal kunne levere en stadig bedre service. Og bedre kan man altid blive.

I den forbindelse har vi startet en kortlægning af servicekulturen i afdelingen, som man kan læse om andetsteds her i nyhedsbrevet. Og der er ingen tvivl om, at vi har et afhængighedsforhold, som vi skal pleje, hvis det skal lykkes at skabe gode resultater og gode løsninger.

Virksomhederne i kommunen efterspørger hurtig og smidig sagsbehandling, så hjulene kan køre hurtigst muligt og skabe omsætning og flere arbejdspladser til glæde for os alle. Men uanset hvor meget vi anstrenger os for at levere den bedst mulige service i Teknik og Miljø, så lykkes vi kun, hvis vi kan spille hinanden bedre. Derfor er en forventningsafstemning mellem os og brugerne essentiel. Vi skal oplyse om, hvad vi har brug for af fakta for at kunne afgøre ansøgninger mv. hurtigst muligt, og virksomhederne skal så også sørge for at levere disse på den kortest mulige tid. I sidste ende skulle det gerne ende med kortere sagsbehandlingstider, færre frustrationer og øget velstand for os alle.

En anden væsentlig ting, vores kortlægning har vist, er, at virksomhederne efterspørger en personlig kontakt og ikke bare vil nøjes med digitale selvbetjeningsløsninger. Der skal være et menneske i den anden ende, som man kan have en dialog med for hurtigt at få ryddet eventuelle misforståelser af vejen og komme frem til det, der skaber løsninger.

I de kommende måneder vil vi finde ud af, hvordan vi konkret skal arbejde med at få skabt den bedste mulige servicekultur her i afdelingen. Jeg håber, at I alle vil spille med!

Bünyamin Simsek