Bering-Beder vejen udvides med et tredje spor

Bering-Beder vejen er en 12 km ny vej i Aarhus, der sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen skal danne en Ring 3 rundt om Aarhus. Vejen spiller en central rolle i at sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune.

I december foreslog Bünyamin Simsek at bruge et økonomisk råderum fra licitationen til at anlægge en del af Bering-Beder vejen som en 2+1 vej.

”Vi kan allerede nu se, at strækningen fra Landevejen til Hovedvejen vil få kapacitetsproblemer indenfor en kort tidsramme, hvis ikke vejen udvides. Derfor er jeg meget positiv over, at det er lykkedes at lande en aftale om, at vejen udvides på den mest trafikerede strækning,” siger Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø.

Det tredje spor anlægges på en 4 km strækning i vestgående retning fra Landevejen ved Tranbjerg til Hovedvejen ved Hasselager. Kapacitetsproblemerne vil hovedsagelig være i morgentimerne, hvor trafikken er presset sammen over en kort tidsramme, mens trafikken i eftermiddagstimerne er fordelt over flere timer.

”Anlægget af Bering-Beder vejen er allerede godt i gang. Lige nu arbejder vi blandt andet på den strækning, vi skal udvide med det tredje spor. Det er derfor muligt for os at inkorporere udvidelsen i samme omgang, som vejen anlægges,” siger Bünyamin Simsek.

Det tredje spor er ved at blive detailprojekteret. Det arbejde forventes at være færdig i marts.

Fakta om Bering-Beder vejen

  • Bering-Beder vejen er 12 km ny vej i Aarhus syd, der løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil Bering-Beder vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • M.J. Eriksson er entreprenør på Bering-Beder vejen og har været i gang med anlægsprojektet siden foråret 2020
  • Det forventes, at Bering-Beder vejen er klar til de første trafikanter til årsskiftet 2022/2023

Fakta om udvidelsen

  • Finansiering til udvidelsen kommer efter de gode licitationsresultater, hvor udbuddet blev billigere end budgetteret
  • Hele Bering-Beder vejen er forberedt til en udvidelse til en 2+1 vej
  • Udvidelsen fra Landevejen til Hovedvejen er knap 4 km lang
  • Strækningen mellem Landevejen og Hovedvejen er den del af Bering-Beder vejen, der først vil få kapacitetsproblemer. Se mere i tabellen herunder

Sammenligning af belastningsgrader og hastigheder på Bering-Beder vejen som en 2-sporet vej kontra en 2+1 vej. Tallene er for spidsbelastningen i morgentimerne.

Strækning År Antal spor Trafiktal
(køretøjer pr. time)
Belastningsgrad Skiltet
hastighed
Faktisk hastighed
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2-sporet vej 1.208 74 % 80 km/t 68 km/t 
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2+1 vej 1.208 28 % 80 km/t  78 km/t 

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.