Enkel struktur skal styrke samarbejde

1. februar justerede Teknik og Miljø organisationen enkelte steder. Det betyder en mere enkel struktur, som skal sikre et styrket samarbejde mellem relevante fagligheder. Det skal resultere i endnu bedre og hurtigere sagsbehandling.

Ændringerne betyder blandt andet, at alle kompetencer på planområdet nu samles i én afdeling. Det skal blandt andet gøre afdelingen endnu skarpere på, hvilke niveauer miljøemner og vandhåndteringen skal beskrives på i lokalplanerne.

Derudover er alle natur og miljøforhold samlet i én afdeling.

”Vi har ændret på strukturen, for at få de stærke kompetencer til at spille endnu bedre sammen, for eksempel inden for miljøgodkendelser, tilsyn og arbejdet for at nedbringe CO2-forbruget. Samtidig styrker vi indsatsen i forhold til klimatilpasning, og så kommer de, der arbejder med jordhåndtering og grundvandsbeskyttelse, tættere på hinanden. Det vil blandt andet give os fordele, når vi udvikler både bolig- og erhvervsområder, fortæller forvaltningschef i Teknik og Miljø,” Luise Pape Rydahl, om ændringerne.

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.