Erhvervslivet rykker ind i Gellerup

Omdrejningspunktet bliver Karen Blixens Boulevard, hvor der på vestsiden skal opføres en ny folkeskole og fritidscenter, mens der på østsiden planlægges at bygge et blandet byområde, hvor der også er rækkehuse og lejligheder, som ikke er almene boliger.

Arbejdet på den nye skole kommer i udbud i løbet af foråret. Udbudsmaterialet offentliggøres den 12. februar og der er deadline for ansøgning om prækvalifikation den 16. marts.

A. Enggaard A/S har lavet en betinget købsaftale med Brabrand Boligforening om området omkring Dortesvej, hvor der kommer et nyt blandet byområde. Entreprenør- og byggefirmaet udvikler selv området. I området bag Karen Blixens Boulevard vil der blive mulighed for at opføre ca. 250 rækkehuse i to etager, mens der er mulighed for at bygge højere ud mod boulevarden – i op til fem etager. Det er i stueetagen her, der kan komme caféer, spisesteder, kontorer og mindre butikker.

Syv blokke rives ned

For at muliggøre planerne har byrådet vedtaget, at der rives fem ud af otte blokke ned i området ved Dortesvej, mens der langs Inger Christensens Gade, hvor en del af den nye skole skal ligge, er udpeget to etageboligblokke, som skal nedrives.

Teknik og Miljø sætter i løbet af foråret gang i et lokalplanarbejde, der forventes afsluttet ved udgangen af 2022, hvorefter gravemaskinerne kan gå i jorden.

Formålet med de nye planer er at øge Gellerup og Toveshøjs attraktionsværdi. Det er årsagen til, at der - udover et fortsat fokus på sociale indsatser og gode skole- og daginstitutionstilbud - også tilføres flere attraktive rækkehuse med private haver for at fastholde og tiltrække ressourcestærke familier.

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.