Fremkommelighed er ikke kun asfalt

Arbejdet med at sikre fremkommeligheden de bedst mulige betingelser i Aarhus Kommune stopper aldrig. Det var en af grundene til, at jeg i december foreslog byrådet at bruge et økonomisk råderum fra licitationen til at anlægge en del af Bering-Beder vejen som en 2+1 vej.

Vi kunne under arbejdet med anlægsprojektet se, at vi risikerer at løbe ind i kapacitetsproblemer indenfor en årrække. Så det tredje spor mellem Tranbjerg og Hasselager skal være med til sikre, at bilerne kan komme hurtigere frem syd for byen i mange år fremover.

Derfor spiller asfalt naturligt nok en stor rolle i arbejdet med skabe betingelser for, at alle trafikanter i kommunen kan komme hurtigst muligt frem, så vi spilder færrest mulige minutter i trafikken. Derfor er udvidelsen af Viborgvej til fire spor på en del af strækningen også en vigtig indsats.

Store fordele ved BRT-busser

Men ud over at skabe plads til flere biler på vejene, så har arbejdet med at tilbyde flere borgere et alternativ til bilen lige så høj prioritet. En trafikant, der tager bussen, letbanen, cyklen eller måske endda bruger benene i stedet, vil fjerne en bil fra vejen og dermed skabe mere plads og hurtigere fremkommelighed for de trafikanter, der er afhængige af de firehjulede.

Derfor bør især den kollektive trafik have et boost i Aarhus. Letbanen har på mange måder vist sig problematisk, så mine øjnene er i høj grad rettet mod BRT-busser, som vil have nogenlunde de samme fordele som letbanen, og som er meget billigere at anskaffe og drive – nå ja, og som givetvis også kan køre, selvom der er minusgrader.

BRT-busser tænkes ind som et afgørende element i arbejdet med at skabe bedre fremkommelighed på Ringvejen, og det er også min anbefaling, at arbejdet med letbanens etape 2 ender med, at det bliver BRT-busser, der kommer til at køre på strækningerne ud til vestbyen i stedet for mere letbane.

Indsprøjtning til kollektiv trafik

Endelig er det nødvendigt, at den kollektive trafik får en økonomisk indsprøjtning, der kan få flere aarhusianere til at vælge bussen. Gennem de seneste år er servicen i den kollektive trafik i Aarhus blevet ringere, og det er ikke blevet bedre af, at bustrafikken har skullet være med til at finansiere letbanen. Derfor bør busserne prioriteres, og her tænker jeg også på, at borgerne i oplandet bør have langt bedre muligheder for at benytte den kollektive trafik, end det er tilfældet i dag.

Vi skal ikke regne med, at de trafikale udfordringer i Aarhus blive mindre de kommende år. Tværtimod. Der vil altid være en vis trængsel i store byer, men det er nu, vi skal investere i at sikre, at trængslen i Aarhus bliver til at leve med. Det vil spares os penge på den lange bane.

Bünyamin Simsek

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.