Helhedsplan for Ø-gaderne er på trapperne

Byrådet har efterkommet et ønske fra såvel beboerne i Ø-gaderne som fra forvaltningen. Dermed vil der være et mere præcist plangrundlag, men det gør det samtidig også tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.

I forhold til de nuværende kommuneplanrammer vil der generelt set blive reducerede muligheder for nybyggeri. Og hvor nybyggeri kan tillades, vil der være skærpede krav til den konkrete tilpasning.

En projektgruppe på godt 40 særligt aktive personer fra Ø-gaderne bestående af ejere, lejere, selvstændige, ansatte, freelancere mm. har deltaget i arbejdet.

”Planen forholder sig til dilemmaet imellem et ønske om nye byggemuligheder og samtidig at tage hensyn til det eksisterende, hvilket gennem tidens løb har været årsag til mange konfliktfyldte sager. Det er håbet, at det nye plangrundlag vil give færre af den type sager fremover,” siger kontorchef Torben Simonsen fra Teknik og Miljø.


Skærpelser

Planen indeholder flere skærpelser. F.eks. gælder det ved nybyggeri i både de ældste dele af kvarteret og i de nyere og større karreer, at der skal etableres 30 procent opholdsareal - herunder 20 procent (af de 30 procent) på terræn.

Desuden må der som udgangspunkt ikke bygges med flade tage (med opholdsterrasser), og der er begrænsninger på, hvor der kan placeres altaner.
Arkitekturen må gerne være nutidig i form, materiale og detalje , så længe den respekterer den stedlige byggetradition og optager fællestræk fra de omgivende huse, f.eks. i form af et gennemgående facademateriale, taghældning, bygningsdetaljer eller andre karakterdannende træk fra området. Højden på nye bygninger skal følge omgivelserne.


Vigtige huller i husrækken

Helhedsplanen forholder sig til såkaldte ”slip” (huller i husrækken). Der er udpeget og kategoriseret forskellige typer af denne slags ”slip” i facaderækken. Mange af disse slip/huller er nu vurderet, og anses for at være vigtige for området og dermed ikke egnede til at bygge i.

Omkring halvdelen af de slip, der er i kvarteret, er vurderet som bevaringsværdige. Det vil sætte en begrænsning på ”infill”-projekter.


Byggemuligheder låst

Der er desuden lavet en ny registrering af bevaringsværdige bygninger, og byggemulighederne på disse bliver låst. Bevaringsværdige bygninger kan som udgangspunkt ikke forøges i højden, og dermed er den eksisterende højde også den maksimale. Det vil formentlig betyde færre sager med ønske om nedrivning med henblik på ny - og højere - bebyggelse.

Antallet af bevaringsværdige bygninger er gået fra 292 til 585.

Helhedsplanen kommer snarligt på byrådets bord.

 

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.