Lokalplaner speedes op

Som det har set ud hidtil i Aarhus Kommune, er nye lokalplaner blevet til på den måde, at en bygherre selv hyrer en plankonsulent til at skrive den for et givet projekt. Herefter afleveres lokalplanforslaget til en projektleder i kommunen, som derefter i dialog med plankonsulenten retter forslaget til, så det stemmer overens med det projekt som bygherre og kommune er blevet enige om.

Problemet med denne proces er imidlertid, at lokalplanforslaget nogle gange skal rettes til op til syv-otte gange, før det lever op til kommunens standard, og det går ud over tidsplanen.

Ved at skrive lokalplanforslaget selv, vil rammerne for et projekt i højere grad være udstukket på forhånd, og korrespondancen mellem plankonsulent og kommunen kan derfor i skriveprocessen af lokalplanen afkortes.


Færre udgifter

Dette kan også betyde, at bygherren får færre udgifter til plankonsulenter, da der bruges kortere tid på processen. Der vil dog stadig være brug for plankonsulenter til at bidrage før skriveprocessen og til at levere f.eks. illustrationer, støj- og vindrapporter o.a.

”Alt i alt håber vi, at den nye proces bliver til gavn for alle parter. Og ud over at vi får langt bedre mulighed for at overholde den lovede tidsplan, så får vi i kommunen også større ejerskab over lokalplanen til gavn for alle borgere,” siger specialkonsulent og byplanlægger, Mathias Thinggård Brovall fra Plan i Teknik og Miljø.

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.