Markant hurtigere sagsbehandling

Pandemien satte på ingen måde en stopper for byggeaktiviteten i Aarhus Kommune i 2020. Teknik og Miljø afgjorde 5272 sager i 2020– det er 525 flere end i 2018.
Meget kan tyde på, at pandemien måske ligefrem har skubbet ekstra til ønskerne om forandringer hos aarhusianerne. I hvert fald modtog Teknik og Miljø 70 procent flere ansøgninger om simple konstruktioner i 2020 end i 2018. Når det gælder ansøgninger til om- eller nybyggeri af enfamiliehuse, ligger antallet i 2020 30 procent højere end i 2018.

”Vi har mærket en nærmeste eksplosiv interesse for projekter hos boligejerne i år,” fortæller Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø. Hun er tilfreds med, at de mange byggeivrige aarhusianere generelt har kunnet opleve en ganske kort sagsbehandlingstid i Aarhus.

”Sagsbehandlingstiden for enfamiliehuse er i 4. kvartal 2020 halveret i forhold til sagsbehandlingstiden i samme periode i 2018. Det betyder, at vi har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 24 dage.”

Også for simple konstruktioner er sagsbehandlingstiden reduceret betydeligt. Den var i 4. kvartal 2018 på 63 dage – i 4. kvartal 2020 var den på 26 dage.

Mere end halveret

Sagsbehandlingstiderne for etagebyggeri har også rykket sig i den rigtige retning de seneste år. Især kan byggeherrerne af etagebyggeri til erhverv glæde sig. Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid mere end halveret, og over 80 procent af sagerne afgøres inden for servicemålene.

Etagebyggeri til boliger flytter sig også i den rigtige retning, dog i et roligere tempo. Her er antallet af sagsbehandlingsdage faldet fra 72 til 63 dage.

”I 2021 forventer vi at nedbringe sagsbehandlingstiderne for etagebyggeri til boliger yderligere. Etagebyggeri i Aarhus Midtby giver ofte særlige udfordringer, men dem skal vi også løse. I det spil er forhåndsdialogerne en væsentlig brik, og derfor kan vi ikke opfordre branchen nok til at benytte sig af dem,” understreger Ann Hamborg.

God start

I starten af 2021 fortsætter tallene med at vise korte sagsbehandlingstider. I fire ud af fem kategorier ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstiden inden for servicemålene. Kun for etagebyggeri til boliger ligger sagsbehandlingstiden lige over servicemålene.

”Korrigerer vi her for de 20 procent af sagerne, der har taget længst tid, så viser det sig, at også i denne kategori har vi en flot, kort sagsbehandlingstid. Men der er altså enkelte sager, som har været meget længe undervejs, og de påvirker naturligvis det samlede billede,” siger afdelingschefen.

Også antallet af sager fortsætter med at ligge højt i begyndelsen af 2021. Således har Teknik og Miljø i perioden 1. januar – 15. februar i år modtaget 29 procent flere ansøgninger end i samme periode sidste år.

”Det fortsat høje antal af ansøgninger presser os efterhånden lidt, selvom vi gør alt, hvad vi kan for at følge med,” siger Ann Hamborg.

Graferne herunder viser sagsbehandlingstiderne for etagebyggeri erhverv og etagebyggeri – bolig. Den nederste graf illustrerer, hvordan sagsbehandlingstiderne ser ud, hvis de fire tungeste sager tages ud af ligningen for etagebyggeri – boliger.

Sagsbehandlingerne for etagebyggeri – bolig fratrukket de 20 procent af de afgjorte sager, der har taget længst tid.

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.