Nu gælder de nye regler for miljøzonen i Aarhus

Fra sommeren 2020 kom nye krav til dieseldrevne busser og lastbiler, samtidig med der blev indført krav til varebiler. Coronaen samt indførelse af beboer p-zoner forsinkede arbejdet med at få nye skilte med reglerne op i Aarhus, men det er sket i løbet af januar.

For busser og lastbiler gælder, at de skal være registret 1. oktober 2009 eller senere, og disse regler skærpes yderligere om et lille års tid. Fra 1. januar 2022 kræves en registrering af busser og lastbiler 1. januar 2015 eller ældre, for at det er lovligt at køre indenfor miljøzonen.

For varebiler gælder i år, at de skal være registrerede 1. januar 2007 eller senere. Kravene skærpes i både 2022 og 2025.

Miljøzonen omfatter hele midtbyen inden for Ringgaden.

Læs mere på disse to hjemmesider:
Aarhus Kommune: https://www.aarhus.dk/virksomhed/transport/miljoezone-i-aarhus/
Miljøstyrelsen: https://miljoezoner.dk/

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.