Få tilskud til at skifte fra diesel til brint

Der er ingen tvivl om, at biler og lastbiler i fremtiden skal køre på fossilfri brændsel, og omstillingen er allerede i gang. For den tunge transport kan brint komme til at spille en væsentlig rolle.  

Vi oplever, at kendskabet til brintkørsel ikke er særlig udbredt. Og det er ærgerligt, fordi brint for mange kan være et godt og grønt alternativ til diesel - særligt den tunge transport eller andre erhvervsdrivende, som er afhængig af, at deres biler er på vejene i mange timer. Med brintkørsel får man nemlig en lige så hurtig tankning, som vi kender det fra en traditionel diesel tankning
Martin Pape, afdelingsleder, Mobilitet, Teknik og Miljø

Udover den hurtige tankning er fordelene ved brint også, at bilerne ofte kan køre længere på en tankning sammenlignet med batteridrevne biler. Samtidig er brint CO2-neutral. På den måde kan erhvervslivet også være med til at bidrage til Aarhus Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2030.   

Logistikfirmaer, håndværkere og andre erhvervsdrivende kan få tilskud til at skifte fra diesel til brint. 

Vi håber, at vores pulje kan være det incitament, der gør, at erhvervslivet tør kaste sig ud i brintkørsel. I sommers fik Aarhus Taxa tilskud til deres omstilling, og tilbagemeldingerne er positive, så jeg kan kun opfordre til at søge
Martin Pape.

Projektet yder støtten ved at betale prisdifferencen mellem diesel og brint som drivmiddel i erhvervskøretøjer i en fireårig periode. Penge fra Klimafondens pulje kan søges hos Aarhus Kommune. For mere information om vilkår og ansøgning, kontakt Mobilitet (mobilitet@mtm.aarhus.dk). 

Tilskud til tank- og ladeinfrastruktur 

Der er også økonomisk hjælp at hente fra Vejdirektoratets ”Pulje til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport”, hvor der kan søges tilskud til etablering af offentligt tilgængelige tank- og ladeinfrastruktur og virksomheders egen tank- og ladeinfrastruktur. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside.