Rekordmange lokalplaner blev vedtaget i 2021

2021 blev året, hvor Teknik og Miljø slog rekord i antallet af vedtagne lokalplaner. Det er bogstavelig talt væltet ind med anmodninger til planafdelingen gennem 2020 og 2021, som hver måned har modtaget næsten dobbelt så mange ansøgninger om nye lokalplaner som i årene før 2019. I alt 28 planer er blevet godkendt i 2021, og det glæder selvfølgelig Teknik og Miljøs områdechef, Eva Møller Sørensen. 

Aldrig har vi haft så mange sager i gang. Der bliver virkelig løbet stærkt for at yde den bedste service. Men vi har en ambition om at blive endnu bedre, og jeg tror på, at vi vil slå vores egen rekord allerede i år.
Eva Møller Sørensen

Et forsigtigt bud lyder på, at 35 lokalplansager bliver vedtaget af byrådet i løbet af 2022. 

Nyt system skal spare tid 

Den øgede effektivitet skyldes blandt andet overgangen til det digitale plansystem DKPlan, som er et digitalt værktøj til at udarbejde og vise planer i og indberette til Plandata.dk med. Ifølge områdechefen er der stadig et stykke vej til, at Teknik og Miljø drager det fulde udbytte af DKPlan. Derfor tror hun på endnu højere effektivitet de kommende år. 

Vi arbejder hele tiden på at forenkle vores arbejdsgange, så vi kan nedbringe sagsbehandlingstiderne.
Eva Møller Sørensen

Pt. ligger Aarhus Kommune ifølge områdechefen på niveau med de fleste andre kommuner i landet, og gennemfører cirka 1,2 lokalplaner om året pr. årsværk planlægger. Ambitionen er i løbet af de kommende år at hæve det tal til 2,0.  

Det kan vi ikke gøre alene. Her har udviklerne og deres rådgivere også en opgave, som de skal løfte i forhold til kvaliteten af deres bidrag til opgaveløsningen.
Eva Møller Sørensen

Flere sager lukkes 

En anden måde at effektivisere arbejdet på er ved at lukke sager uden fremgang. Jf. administrationsgrundlaget for Plan, Teknik og Miljø, kan afdelingen nemlig lukke plansager, hvis en projektleder har afventet fremgang i sagen fra ansøger i mere end tre måneder. 

Når vi lukker sager uden fremgang, kan vi holde fokus på de aktive sager og bruge vores ressourcer der, hvor det rykker noget.
Eva Møller Sørensen

Det betyder dog ikke, at sager lukkes endegyldigt. En udvikler vil altid kunne henvende sig igen til Teknik og Miljø med en ny plananmodning, når sagen er klar til fornyet behandling. 

I 2021 lukkede afdelingen således 21 sager, som af forskellige årsager var gået i stå og derfor har brug for et genbesøg.