Sådan skal du fremover færdigmelde dit byggeri

Når et byggeri meldes afsluttet, skal bygherre indsende dokumentation for 15 tekniske kapitler. Tidligere har Teknik og Miljøs byggesagsafdeling tjekket, om hvert kapitel indeholdt den nødvendige dokumentation.  

En ændring i bygningsreglement betyder, at bygherre fremover også skal indsende en erklæring, hvori bygherre forholder sig til, at den nødvendige dokumentation er indsendt. Erklæringen erstatter kommunens nuværende screening af den indsendte dokumentation.  

Vi forventer, at ændringen vil give os en hurtigere sagsbehandlingstid. Før har vi manuelt skulle tjekke, at hvert teknisk kapitel indeholdt de korrekte dokumenter. Det vil sige, at vi for eksempel har tjekket, at kapitlet om afløb indeholdt en afløbsplan uden at skulle tjekke, om afløbsplanen var korrekt. Fremadrettet tjekker vi, at sagen har en erklæring, som er garant for, at sagen indeholder den nødvendige dokumentation.
Henrik Koch Brandstrup, byggesagsbehandler, Teknik og Miljø

Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2022 og gælder dermed alle byggetilladelser, der er ansøgt i 2022.  

Opfordring: Tag en forhåndsdialog 

Bygherre er stadig meget velkommen til at kontakte Teknik og Miljø.  

På samme måde som man kender det i dag, vil vi meget gerne vejlede. Derfor kan vi kun opfordre til, at vi tager en forhåndsdialog, inden man søger byggetilladelse, så man blandt andet er sikker på, hvad man skal indsende af dokumentation
Henrik Koch Brandstrup, byggesagsbehandler, Teknik og Miljø

Vil du i dialog med Teknik og Miljø, kan du skrive til byggesag@mtm.aarhus.dk 

Hvis en byggesag ikke indeholder den nødvendige dokumentation, er byggetilladelsen ikke opfyldt. Det betyder, at byggeriet er ulovligt. 

Teknik og Miljø vil fortsat foretage stikprøver på 10 % af byggesagerne