Er det bøvlet at levere varer i Midtbyen? Kommunen er klar til at prøve nye løsninger af

Mange minutters cirkuleren rundt, ingen p-pladser, trængsel og sure bilister, der ikke lige kan vente. Det er hverdag for de mange chauffører, der skal levere varer til byens butikker. Men der er hjælp på vej, og erhvervet skal selv være med til at tegne stregerne.

Det er helt afgørende, at vi får branchen med på råd, så vi får prøvet nogle af de ting af, som rent faktisk vil batte og gøre en forskel. Vi ved godt, at forholdene for chaufførerne ikke alle steder er de bedste, og at mange oplever problemer med at laste deres varer. Det vil vi gerne gøre noget ved,
rådmand Nicolaj Bang, Teknik og Miljø.

Han varsler, at der er en strategi for omstilling af tung transport på vej, som suppleres med en plan for citylogistikken. Arbejdet med planen er forankret hos Mobilitet i Teknik og Miljø, som netop har taget hul på den indledende idégenerering, der senere skal munde ud i helt konkrete værktøjer, som byrådet kan tage i brug for at lette logistikken inden for Ringgaden.

Pilotforsøg allerede i år

Men hvad gør vi så? Skal vi lave forsøg med varelevering om natten, hvor kampen om pladsen er mindre? Skal vi lave omlastningsstationer, hvor de mindre varer flytter over på mindre køretøjer, der fragter dem den sidste vej ind til byen? Eller noget helt tredje? Udviklingskonsulent i Mobilitet Maiken Brøchner Melgaard er åben for forslag.

Alle idéer er velkomne, og særligt vil vi gerne høre fra branchen, for det er jo dem, der har leveringsproblematikken helt inde under huden. Vores håb er, at vi får så mange forslag ind, at vi kan vælge de allerbedste og prøve dem af allerede i år, så vi får konkrete erfaringer med løsninger, som vi kan indstille til byrådet at tage i brug. Jo mere vi ved med sikkerhed, jo hurtigere kan det blive omsat til konkret politik, som kan virke ude i trafikken,
Maiken Brøchner Melgaard, udviklingskonsulent i Mobilitet, Teknik og Miljø.

Kom til workshops i marts

Aarhus Kommune afholdt i starten af februar en workshop om omstilling af tung transport og citylogistik. Her deltog flere repræsentanter fra virksomheder, bl.a. fra detail- og logistikbranchen.

Vi diskuterede flere typer af forsøg og kom frem til, at flest ser en idé i, at vi til en start arbejder videre med levering i ydertimerne, grønne korridorer i city, deling af opladningsstationer til el-lastbiler og last mile delivery med fokus på microhubs. Så vi følger op med fire mini-workshops i løbet af marts, hvor hvert emne er dedikeret en workshop. Her vil vi gerne have flere virksomheder med, så vi får endnu flere tanker og idéer med i vores udvikling af citylogistikken,
Maiken Brøchner Melgaard.

De fire mini-workshops afholdes hos Teknik og Miljø i Blixens, Karen Blixens Boulevard 7 i Brabrand og fordeler sig på følgende datoer:

  • Torsdag den 9. marts kl. 13-15.30: Levering i ydertimerne
  • Tirsdag den 14. marts kl. 13-15.30: Grønne korridorer
  • Tirsdag den 21. marts kl. 13-15.30: Deling af ladestationer (primært til tung transport)
  • Tirsdag den 28. marts kl. 13-15.30: Last mile delivery

Ønsker du at deltage i én eller flere mini-workshops, eller har du input til omstilling af tung transport og citylogistik generelt, er du velkommen til at kontakte Maiken Brøchner Melgaard på brmam@aarhus.dk.