Guide: Sådan skal du holde, når du læsser varer i Aarhus

Hvis du skal tage én ting med dig fra denne artikel, er det: 

Du skal aldrig holde på fortovet, når du læsser varer i Aarhus. 

Fortovet er helligt. For det er her, de blødeste trafikanter befinder sig. Gangbesværede ældre, forældre med baby i barnevogn, folk i kørestol og alle andre fodgængere skal kunne komme nemt frem på fortovet uden at zigzagge mellem lastbiler, varevogne og cykler.

Derfor skal du skal altid holde på kørebanen langs cykelstien eller fortovet – eller allerhelst på en lasteplads – når du læsser varer i Aarhus. Kører du op på fortovet eller cykelstien risikerer du at få en gul lap i forruden, fortæller Joshua Krogager, afdelingsleder i Parkering ved Teknik og Miljø: 

Vi ved, at chaufførernes intentioner er gode, og at de oftest holder halvt oppe på fortovet eller cykelstien for at genere biltrafikken mindst mulig, men man skal altså blive nede på kørebanen, da man ellers risikerer at skabe farlige situationer for de bløde trafikanter og tilmed ødelægger fortovet. De øvrige bilister må vente med at passere, til der er plads,
Joshua Krogager, afdelingsleder i Parkering, Teknik og Miljø. 

I Aarhus midtby er der 16 lastepladser, der skal gøre det nemt for dig som chauffør at holde hensigtsmæssigt under af- og pålæsning. Lastepladserne er forbeholdt dig og dine chaufførkolleger i tidsrummet kl. 04.00-13.00. Du må holde på en lasteplads, så længe du er i gang med at tømme eller læsse dit køretøj. Se kort over byens lastepladser nederst i artiklen. 

Se video, der viser dig, hvordan du skal holde, når du læsser varer i Aarhus:


Kan vi gøre det nemmere?

I 2022 skrev Aarhus Kommunes cityassistenter 215 parkeringsafgifter til lastbiler og 6.109 parkeringsafgifter til varevogne. Selvom det er blot henholdsvis 0,46 % og 13,1 % af det samlede antal parkeringsafgifter, blev Aarhus Kommune i begyndelsen af i år kritiseret for at drive klapjagt på lastbilchauffører. Kritikken førte til et forsonende møde mellem brancheforeningen ITD, vognmand Asbjørn Hansen og Teknik og Miljø i form af rådmand Nicolaj Bang. Ved mødet opfordrede Teknik og Miljø vognmændene til at komme med forslag til konkrete forbedringer for lastbilchauffører i Aarhus – den opfordring gælder alle, fortæller Joshua Krogager: 

Vi vil meget gerne gøre vores for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de chauffører, der kører varer ind og ud af Aarhus. Hvis man har ideer til, hvad vi kan gøre for at gøre hverdagen nemmere, skal man endelig bare skrive til os,
Joshua Krogager.

Hvis du har forslag til forbedringer, kan du sende dem til os via vores hjemmeside. Teknik og Miljø søger netop nu samarbejdspartnere, der kan afprøve forskellige løsninger som pilotforsøg i forbindelse med en kommende plan for citylogistik. Det kan være forsøg med levering i ydertimerne, såkaldt last mile delivery på mindre køretøjer eller noget helt tredje. Læs mere om projektet her. 

Du kan også bruge kontaktformularen på hjemmesiden, hvis du som chauffør eller vognmand ønsker at få besøg af Afdelingen for Parkering på din arbejdsplads – afdelingen holder gerne oplæg for dig dine kolleger om, hvordan I bør holde, når I læsser varer i Aarhus. 

Vejer du mere end 7,5 tons? Så skal du ikke køre i gågaderne 

Lastbiler, der vejer mere end 7,5 tons, må hverken standse eller parkere på gåderne i Aarhus midtby. Derfor er der lastepladser i de tilstødende gader – 16 pladser i alt. Læs mere om reglerne på vores hjemmeside

Kort over lastepladser i Midtbyen