Vær med: Tættere samarbejde mellem kommune og udviklere

”Vi vil gerne have en dialog om, hvordan vi kan spille hinanden endnu bedre i vores samarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at et bedre kendskab til hinandens processer vil medføre en større forståelse for det arbejde, vi hver især sidder med,” siger Ann Hamborg, områdechef i Plan og byggeri

Udover dialog vil dagsordenen byde på relevante emner, som f.eks. information om ny lovgivning, opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen, debat om materiale i ansøgningsprocessen eller færdigmelding af et byggeri.  

Vil du være med? Skriv til plan@mtm.aarhus.dk. Første møde er den 10. maj 2023 – invitationen følger, og det samme gør dagsordenen. Forslag til emner på dagsordenen kan sendes til samme mail senest den 11. april 2023.